Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szerelem-vágyakozás-

2012.01.03

 Szerelem


Szerelem

SZERELEM

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog
És rajta túl derengő csillagok.

Én nem tudom, mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
Mint napsugár ha villan a tetőn,
Holott borongón már az este jön.

Én nem tudom, mi ez, de érezem,
Hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven símogat,
Mint márciusi szél a sírokat!

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!
(Juhász Gyula)

Szerelem

Férfi és nő sohasem értetik meg egymást,
mert mindegyik mást akar.
A nő a férfit, a férfi a nőt.
(Karinthy Frigyes)

Szerelem

A szerelemnek még bolondsága is nagyobb bölcsesség,
mint a filozófusok minden tudománya.
(Jókai Mór)

Szerelem

A szerelem az élet nagy ajándéka,
és aki nem nyújtja ki utána a kezét,
az sohasem élte az életet a maga teljes módján.
(Erskine)

Szerelem

Örömmel, bánattal teljesen gondolatokba merülve aggódni,
kínok közt lebegni, majd égig ujjongani,
majd halálra szomorkodni:
csak az a lélek boldog, amely szeret.
(Goethe)

Szerelem

A szerelmet sosem találja meg az ember.
De aki a szerelmet keresi, annak minden egyéb megadatik.
(Paul Géraldy)

Szerelem

Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.
(József Attila)

Szerelem

A boldogság azokra talál rá, akik egymást boldogítják.
 (Kelta mondás)

Szerelem

Az igazi szerelemnek megvannak a maga előérzetei és tudja,
hogy a szerelem szerelmet gerjeszt.
(Balzac)

Szerelem

Valakit szeretni azt jelenti:
egy mások számára láthatatlan csodát látni.
(Francois Mauriac)

Szerelem

Aki szeret, azt viszont is szeretik.
(Fontane)


Szerelem

Szerelem

Szerelem

  
MEGHALOK ÉRTED

Boldog legény, istenek párja,
Szemben ki ülhet szép szemeddel,
Édes kacajos közeleddel.
Kacajoddal, mely szíven-vágva
Fogja a mellem.
Hacsak már látlak, elalélok,
Torkomon a szavak elfúlnak,
Bőrömre zápor-szikrák hullnak,
Szememben sötét, vad árnyékok
S lárma fülemben.
Hideg verejték veri testem,
Remegően, félve halóan,
Az őszi fűszálnál fakóbban
Állok és már érzem a vesztem,
Meghalok érted.
(Sappho)

Vágyakozás

Édesanyám! nem perdül a rokka,
olyan szakadós ma a szál
vágy nehezül rám,
mert a sudár, szép Aphrodité letepert!
Szerető, szerető kell ma nekem már!
(Sappho)

Vágyakozás

Vetkőzzünk hamar, egybefonódjék, édes, a testünk,
míg a tiéd s az enyém meztelen összetapad.
Köztünk semmi se álljon, mert nékem Szemirámisz
vastag várfala még lenge fehérneműd is.
Mellem a melleden, ajkam az ajkadon, édes, a többi
csendbe merüljön, mert gyűlölöm azt, ki fecseg.
(Szilentariosz)

Vágyakozás

Csillagokat nézel, szép csillagom.
Ég ha lehetnék, két szemedet nézném, csillagom ezreivel.
(Platon)


Vágyakozás

Beteljesülés
ÓDA

Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifju nyár
könnyű szellője, mint egy kedves
vacsora melege, száll.
Szoktatom szívemet a csendhez.
Nem oly nehéz -
idesereglik, ami tovatűnt,
a fej lehajlik és lecsüng a kéz.
Nézem a hegyek sörényét -
homlokod fényét
villantja minden levél.
Az úton senki, senki,
látom, hogy meglebbenti
szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt
látom előrebiccenni hajad,
megrezzenni lágy emlőidet és
- amint elfut a Szinva-patak -
ím újra látom, hogy fakad
a kerek fehér köveken,
fogaidon a tündér nevetés.
Óh mennyire szeretlek téged,
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.
Ki mint vízesés önnön robajától,
elválsz tőlem és halkan futsz tova,
míg én, életem csúcsai közt, a távol
közelében, zengem, sikoltom,
verődve földön és égbolton,
hogy szeretlek, te édes mostoha!
Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.
Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt.
A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
Ízed, miként a barlangban a csend,
számban kihűlve leng
s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
föl-földereng.
Óh, hát miféle anyag vagyok én,
hogy pillantásod metsz és alakít?
Miféle lélek és miféle fény
s ámulatra méltó tünemény,
hogy bejárhatom a semmiség ködén
termékeny tested lankás tájait?
S mint megnyílt értelembe az ige,
alászállhatok rejtelmeibe!...
Vérköreid, miként a rózsabokrok,
reszketnek szüntelen.
Viszik az örök áramot, hogy
orcádon nyíljon ki a szerelem
s méhednek áldott gyümölcse legyen.
Gyomrod érzékeny talaját
a sok gyökerecske át meg át
hímezi, finom fonalát
csomóba szőve, bontva bogját -
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját
s lombos tüdőd szép cserjéi saját
dicsőségüket susogják!
Az örök anyag boldogan halad
benned a belek alagútjain
és gazdag életet nyer a salak
a buzgó vesék forró kútjain!
Hullámzó dombok emelkednek,
csillagképek rezegnek benned,
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
sürög millió élő állat,
bogár, hinár,
a kegyetlenség és a jóság;
nap süt, homályló északi fény borong -
tartalmaidban ott bolyong
az öntudatlan örökkévalóság.
Mint alvadt vérdarabok,
úgy hullnak eléd
ezek a szavak.
A lét dadog,
csak a törvény a tiszta beszéd.
De szorgos szerveim, kik újjászülnek
napról napra, már fölkészülnek,
hogy elnémuljanak.
De addig mind kiált -
Kit két ezer millió embernek
sokaságából kiszemelnek,
te egyetlen, te lágy
bölcső, erős sír, eleven ágy,
fogadj magadba!...
(Milyen magas e hajnali ég!
Seregek csillognak érceiben.
Bántja szemem a nagy fényesség.
El vagyok veszve, azt hiszem.
Hallom, amint fölöttem csattog,
ver a szivem.)
(Mellékdal)
(Visz a vonat, megyek utánad,
talán ma még meg is talállak,
talán kihűl e lángoló arc,
talán csendesen meg is szólalsz:
Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Ime a kendő, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.)


(József Attila
)

Életem nagy értelme: ő. Ha mindenki más elpusztulna, és csak ő maradna életben: általa továbbélnék én is! De ha mindenki megmaradna, csak  ő pusztulna el, az egész világ idegen lenne számomra, nem érezném magam többé részesének.

Emily Brontë - Üvöltő szelek

Az igazság az, hogy szeretem... Csillapíthatatlanul szeretem… Az első pillanattól fogva. Akkor is szerettem, amikor megesküdtem, hogy nem... Nem tehetek róla, csak érzem.

Alyson Noël - Evermore - Mindörökké

Hát persze hogy szeretlek. Annyira szeretlek, hogy nem is gondolkozom rajta. Nem is hajtogatom. Olyan természetesen szeretlek, ahogy lélegzem, meszesedem, süketülök, hullajtom a hajam.

Vavyan Fable - Szennyből az angyal

Azt hiszem szeretlek. Úgy érzem, mintha a szívem nem férne meg a mellkasomban. Mintha már nem is az én részem lenne, hanem már a tiéd. És, hogyha szeretnéd, én nem kérnék cserébe semmit. Nem kell ajándék, vagy bizonyíték az érzéseidre, csak az, hogy tudjam, hogy szeretsz. A szíved kell az én szívemért!

Csillagpor c. film


A megszakadt szívnek nincs távolság.

Christopher Moore - Biff evangéliuma

Az olyan érzések, mint az elkeseredettség, a zavartság, a düh, a neheztelés, a harag, a féltékenység és a félelem, valójában nem rossz dolgok, hanem: tiszta pillanatok, amelyek rámutatnak arra, hogy mit fojtunk el.

Buddha

   

A gondolataink szabják meg, kik vagyunk. Az érzelmeink a gondolatainknak vannak alávetve, mi pedig az érzelmeinknek.

Elizabeth M. Gilbert - Eat, Pray, Love - Ízek, imák, szerelmek

   

Az érzelmekkel éppoly oktalanság szerződést kötni – a házasságra célzott – mint a napsütéssel, vagy az esőfelhőkkel.

Konrád György - A cinkos

   

Az érzelmek - mint például a szerelem - nem öregszik meg a testünkkel együtt. Az érzelmek egy olyan világ részei, amit nem ismerek, de ebben a világban nincs idő, sem tér, sem határok.

Paulo Coelho - Brida

   

Van szívem, vannak érzéseim. Érzem, amikor valami rosszat követnek el ellenem.

Michael Jackson

   

Azt kívánom, bárcsak világosan el tudnám mondani neked, amit érzek. Ezt nem lehet olyan puszta szavakkal megmagyarázni, mint amilyenek ezek.

Mitsuki Kako

   

A karácsony nem csak egy ünnep. Egy érzés.

Edna Ferber

   

Az érzéseimnek nem parancsolhatok, és maga az a tény, hogy az ember szenved, egyszersmind jogot ad rá, hogy szeressen, bárhogy csóválja fejét a világ, s bármily rejtélyt emlegessen is.

Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másikra, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a másikra, mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a másikra, mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál. Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre.

Márai Sándor - Ég és Föld

   

Nem élhetek az életem nélkül! Nem élhetek lelkemtől megfosztva!

Emily Brontë - Üvöltő szelek

   

Még ha ez az élet nem is az, amit szeretnék, attól még igenis lehet értékes.

Alyson Noël - Evermore - Mindörökké

   

Az élet nevetséges. Aki nem nevet rajta, azt kiröhögik, és az sokkal rosszabb.

Hazárd megye lordjai c. film

   

Humor nélkül nem lehet élni. De véges-végig "elhumorizálni" az időt: úgy meg nem érdemes.

Jókai Anna

   

Az élet hazugságokból épült vár, amelyet lerombol az idő.

Shan Sa - A gójátékos

   

Az élethez idő kell és sok-sok kapcsolat.

William P. Young - A Viskó

   

Az élet maga nem egyéb, mint állandó vihar, amely folyamatosan elmos mindent, ami addig volt, pusztaságot hagyva maga után.

Arthur Golden - Egy gésa emlékiratai

A hazugságok olyanok, mint egy kis erődítmény; belül biztonságban, és hatalommal bírónak érezheted magad. A hazugságokból épült kis erődítményeden keresztül próbálod irányítani az életedet és manipulálni másokat.

William P. Young - A Viskó

   

A hamisság végtelenül sok alakot képes magára ölteni, az igazságnak pedig csak egyetlenegy létezési módja van.

Jean Jacques Rousseau

   

Ha valaki hazudik a szájával, néha elárulja az igazat a szemével.

Agatha Christie

   

Az emberek, amint szerelmesek lesznek, hazudni kezdenek.

Harlan Ellison

   

Mert igaza van abban is, hogy a hazugság olyan, mint a rák. Elég egyetlenegy sejt, ami a hazugságtól rákos, és visszavonhatatlanul szétlappang lassan-lassan a szervezetben a rohadás. A szerelemben pedig a hazugság a rohadás. A visszafordíthatatlan.

Szilvási Lajos - Egymás szemében

   

Cseppet sem vagyok hazudós! - tiltakozom - Az lehetséges, hogy néha elhallgatok valamit, esetleg füllentek, vagy ellentmondok a tényeknek, de sose hazudok!

Vavyan Fable - A Hold forró jegén

 

 

Nem sok embert ismerek, akinek az őszinteségét őszintén többre becsülném az udvariasságánál.

Osvát Ernő

   

Aki elhiszi a hazugságot, táplálja azt.

Michael Jackson

   

Attól, hogy megírták az újságok, vagy hogy beszéltek róla a tévében, a hazugság még nem válik ténnyé.

Michael Jackson

Ha egy pasi bejelenti, hogy el kell mennie az irodából, mert a gyerekével megy szórakozni, úgy éljenzik, mint az önzetlen, szerető apai szerepmodell megtestesítőjét. Ha egy nő jelenti be, hogy a beteg gyerekével kell lennie, akkor kiátkozzák, mint szervezetlen, felelőtlen valakit, aki nem eléggé elkötelezett a cég irányában. Ha egy apa tetszeleg az apaszerepben, akkor az az erő jele, ha egy anya mutatja magát anyaként, akkor védtelennél válik. Hát nem imádnivalók az egyenlő esélyek?

Allison Pearson - Csak tudnám, hogy csinálja

   

Manapság a férfiak csakis jobb apák lehetnek, mint az apjuk volt. Pusztán attól, hogy tisztába tudnak tenni egy gyereket, vagy rájönnek, melyik lyukba kell dugni a cumisüveget, jobb szülőkké lesznek, mint az előző generáció egyedei.

Allison Pearson - Csak tudnám, hogy csinálja

   

Tudtam, hogy életemnek ebben a szakaszában – és a későbbiekben is, ha már itt tartunk – mindenkit szeretetreméltónak tartok, aki szeretetreméltóan viselkedik a fiammal. Ha egyedül nevelsz egy gyereket, azt szeretnéd, ha mindenki úgy rajongana érte, ahogy te.

Tony Parsons - Apa és fia

   

Szülőnek lenni meglehetősen ösztönös dolog: menet közben alakul ki. Senki nem tanít meg rá. Magadnak kell rájönnöd.

Tony Parsons - Apa és fia

   

Az anyák munkája láthatatlan, észrevehetetlen. Olyan, mint a Nap sugárzása: jó, hogy van, de különösebben nem vagyunk hálásak érte.

Müller Péter - Titkos tanítások

   

Anyám olyan, mint a világítótorony. Mindegy, milyen messzire megyek tőle, úgy látszik, mindig visszatérek hozzá.

Diane Wei Liang - A jáde átka

   

Minden éjjel úgy aludtam el, hogy apám keze nyugodott a hátamon, akár egy pajzs. Na ilyenek az apák.

Christopher Moore - Biff evangéliuma

   

Karácsonykor valahogy nagyon hiányzik az embernek egy kölyök. Ők teszik vidámmá az ünnepet. Nem lehetne valahonnan kölcsönözni egyet? Amikor kicsi voltam, mindig igazi fát vettünk, későn feküdtünk, forró csokit ittunk, és sokáig keresgéltük a különleges díszeknek a megfelelő helyet. Ám minden egy csapásra megváltozott, amikor kiszagoltam, hogy nem a nagyszakállú hozza az ajándékokat. A szüleim ezután már meg sem próbálták bensőségessé tenni az ünnepi estét. Talán nem kellett volna elmondanom nekik, hogy rájöttem a dologra...

Laurie Halse Anderson - Hadd mondjam el…

   
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.