Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isteni bölcsességek

2011.12.01

A bölcs büszke, de nem kevély, az ostoba kevély, de nem büszke.
Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem.
A bölcs mindent magában keres, a balga mindent másokban.
Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le már az út elején.
Aki úgy szereti és becsüli az országot, mint önmagát, az méltó a kormányzásra.
Az eredethez visszatérni, annyi, mint megnyugodni.
Aki kapni akar, tanuljon meg adni.
Aki sokat gyűjt, sokat veszthet.
Sokat kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen keveset tudsz.
A hatalom valamennyi megnyilvánulása közül az önmérséklet a legnagyobb hatású.
A világ a menny és a pokol erőinek küzdőtere.
A hit a remélt dolgok bizonyosságként való megélése.
A hit a nem látható dolgok bizonyossága.
Az ember arra született, hogy szenvedjen.
Mid van, amit nem kaptál? Ha meg úgy kaptad, miért dicsekszel vele?
Az élet szenvedés.
Amíg elménk telítve van vágyainkkal, az élvezetek iránti sóvárgással, addig csak szenvedés lehet a sorsunk, mert minden élvezet mögött ott leselkedik a büntetés.
Ha meg akarod ismerni múltadat, nézd meg a mostani életedet;
Ha meg akarod ismerni jövődet, vess egy pillantást a jelenre.
A tutaj arra jó, hogy átkelj vele a folyón; Utána már felesleges a hátadon cipelni.
A gyűlöletnek csak a szeretet vethet véget.
A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.
Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek.
Az emberek azt hiszik el, amit szeretnének.
A Nap is jár ezeken a helyeken, mégsem mocskolódik be.
Némelyek városok felett uralkodnak, de asszonyoknak szolgálnak.
Élet ünnepnapok nélkül, hosszú út vendégfogadók nélkül.
A szerelem üldözi azt, ami elillan, és elfordul attól, ami kínálja magát.
A rózsa nem élhet fény nélkül, a nő nem élhet szerelem nélkül.
Az ínség örök vendég annál, aki tétlen.
Ismerd meg önmagad, és tudni fogod a sorsodat; Mert a sorsod te vagy; Jellemed, személyiséged alakítja, formálja a jövődet;
Fogadd el önmagad, és el tudod fogadni majd a sorsodat is;
vigyázz magadra: változtass magadon, és változni fog a jövőd is.
Szeretnéd tudni, hogy mit hoz a jövő? Teremtsd meg a jövőt!
Csak az marad változatlan, aki változtatni tud.
Egyedül a változás állandó.
A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni.
Nem a dolgok határozzák meg az ember életét, hanem az a felfogás, amit a dolgokról alkotnak.
A bölcsek tudják, hogy mire van szükségük, de a gazdagok nem; Különben ezek is jobban vágyódnának a bölcsességre, mint a pénzre.
Senki sem gyógyítja meg a bolondot azzal, hogy ő is megbolondul.
Figyeljünk oda ellenségeinkre, mert ők az elsők, akik felfedezik hibáinkat.
Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigy embert saját lelke.
Olyan élvezeteket keress, amelyek a munka nyomában járnak, és nem előtte.
Ki mint vet, úgy arat.
Az igazság szabaddá tesz benneteket.
A gyertyát nem a véka alá kell rejteni, hanem a gyertyatartóba kell tenni, hogy világosságot adjon mindazoknak, kik a házban vannak.
Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.
Mert ahogy fontolgat az ember, olyan ő.
Ahol a kincsetek, ott a szívetek.
Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, mert juhok képében jönnek el hozzátok, holott ragadozó farkasok.
A Paradicsomban több helye van egy megtérő bűnösnek, mint száz igaznak.
Senki sem lehet próféta a saját hazájában.
A tapasztalat a bölcsesség kezdete.
A némaságnak hatalmas súlya van.
Az önhittség nyomán csak balsiker terem.
Az öndicséret büdös.
Az elme betegségei sokkal pusztítóbbak, mint a test betegségei.
Ebül szerzett jószág, ebül vész el.
A félénket is bátorrá teszi a szükség.
A gyávaság senkit sem tett halhatatlanná.
A gyáva százszor hal meg, a bátor csak egyszer.
Bátor csak az lehet, aki ismeri a félelmet; Aki nem ismeri a félelmet, az nem bátor, hanem vakmerő.
Okos tanács nélkül az erő letör.
Ragadd meg a pillanatot!
Adott pillanatban jó helyen lenni.
Fogadd el, amit adnak, de ne követeld, amit nem adnak.
A késedelem veszedelem.
Jaj a legyőzötteknek.
Jobb később, mint soha.
Állhatatosság és hűség a szerelemben igaz kincs.
A szerelem vak.
Hasonló a hasonlónak örül.
Tévedni emberi dolog.
Az istenek a nőknek fegyverül adták a szépséget.
A férfinak előnyös a házasság; Ha jó feleséget talál, boldog lesz; ha rosszat, bölcs lesz.
A test a lélek hangszere.
Megölhettek, de ártani nem tudtok nekem.
Király se lennék ott, ahol nem vagyok szabad.
Gyorsan jön a veszedelem, ha lebecsüljük.
A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom.
Egyetlen hajszálnak is van árnyéka.
A szerencsét könnyebb megtalálni, mint megőrizni.
A szerencse üvegből van; amikor a legjobban ragyog, akkor törik el.
Megkettőzi bűnét az, aki nem szégyelli.
A nélkülözőnek sok minden hiányzik, a kapzsinak minden.
Önmagát ítéli el a bíró, ha felmenti a bűnöst.
A botlás másodszorra már hiba.
Soktól kell félnie annak, akitől sokan félnek.
Latolgatni tízszer kell, dönteni csak egyszer.
Semmit sem szeret jobban a vágy, mint amit nem szabad.
Amikor szerelmes vagy, nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy, nem vagy szerelmes.
Az asszony vagy szeret, vagy gyűlöl; harmadik eset nincs.
Nehezen adódik az alkalom, de könnyen elvész.
Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa.
Gyanakvással tele, kinek rossz a lelkiismerete.
Késő a takarékosság, amikor már fogytán a vagyon.
Nem az a szegény, akinek kevés a vagyona, hanem az, aki többet kíván.
A szalmafedél ugyanúgy megvédi az embert, mint az aranyos tető.
A lovat nem teszi jobbá az aranyos kantár.
Az igazság beszéde egyszerű.
A derűre ború jön, a borúra meg derű.
A gyógyulni akarás a gyógyulás része.
Sehol sincs az, aki mindenütt van.
A sors ritkán keresztezi a bölcs útjait.
Az erényt tanulni kell.
Ne annyit markolj, amennyit szeretnél, hanem amennyit a kezedben bírsz tartani.
Ki sokat markol, keveset fog.
Az idő pénz.
A szerelem mindent legyőz.
Bármit tanulsz, magadnak tanulod.
Szükségben mutatkozik meg az igaz barát.
Kéz kezet mos. Ami ma nincsen meg, meglesz holnap.
Amilyen az úr, olyan a szolga.
A hal úszni akar.
A pénznek nincs szaga.
Nincs olyan rossz, amelyben ne lenne valami jó is.
Az irigység a kisebbrendűségi érzés megnyilvánulása.
Semmi sem gyötör jobban, mint a meghiúsult remény.
A lelkiismeret jobban vádol ezer tanúnál.
A lelkiismeretnél nincs szigorúbb bíró.
Szeretetre vágysz? Szeress!
Mindenki magának tulajdonítja a sikert, a balszerencsét viszont másnak róják fel.
Messziről nagyobb a tisztelet.
Inkább tisztes halált, mint gyalázatos életet.
A kocka el van vetve.
Lassan járj, tovább érsz.
A róka megváltoztathatja a szőrét, de nem a természetét.
Nem az a fontos, hogy velünk mit tesznek, hanem az, hogy mi mit teszünk.
Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik.
Háborúban az embert a kard, békében a fényűzés sebzi meg.
Gyakran a nagy tolvajok büntetik meg a kisebbeket.
Óvakodj attól, hogy mások bajából örömöd támadjon.
Erkölcseiddel tündökölj, s ne a vagyonoddal.
Amit te magad nem tudsz elviselni, arra ne adj parancsot másoknak.
A hallgatást ritkán, a beszédet gyakran megbánjuk.
Ne legyen gyorsabb a nyelved, mint az eszed.
Addig üsd a vasat, amíg meleg.
Amilyen a kezdet, olyan a befejezés.
Ajándék lónak ne nézd a fogát.
Hatalmasabb a példa a szónál.
Magának él, aki nem szeret.
Ki a jót feledi, balga; de még balgább az, aki a rosszat feledni képtelen.
A szerencse istenasszonya odatalál a szívósan igyekvő emberhez.
Ahol a szemek beszélnek, ott szavakra már nincs szükség.
Más kárán tanul az okos, a saját kárán a bölcs.
Magam kárán lehetek okos.
Az ésszerű és az ésszerűtlen ugyanarra a tudásra vezet.
Vak tyúk is talál szemet.
Aki a veszélyt szereti, általa vész el.
Aki könnyen hisz, könnyen megcsalatik.
Gyakorlat teszi a mestert.
A megtörténtet nem lehet meg nem történté tenni.
Ember embernek farkasa.
Minél több embert ismerek meg, annál jobban kedvelem a kutyámat.
A nép szava, Isten szava.
Az idő változik, és vele együtt mi is.
A lét csak csaló kép, nem oszt, nem szoroz, hisz egyként elillan, mi jó, s mi rossz.
Ki bánatot sosem ismert, az boldogságot meg nem ért.
A szenvedés a leggyorsabb paripa, amely a tökéletességhez visz benneteket.
Minden érv közül a tekintélyen alapuló a leggyengébb.
Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.
Nem az a fontos, hogy ki hány nyelven beszél, hanem az, hogy mit mond.
Ez az ember valóban hét nyelven beszél, de mind a héten ostobaságokat.
Nem mindig lehet megtenni, amit kell; de mindig meg kell tenni, amit lehet.
Ahová az értelem nem hatol be, oda eljut az érzés.
A hallgatás, beleegyezés.
Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik.
Hol nincs bűnbánat, ott nincs feloldozás sem.
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
Nem dicsősége a sasnak, ha legyőzi a galambot.
Kemény élete van annak, aki hozzá nem illő asszonyba botlik.
Tűz próbálja meg a vasat, az igaz embert, pedig a kísértés
Ember tervez, Isten végez.
Az elveszett idő nem tér vissza.
A láng nem csap fel füst nélkül.
A természet nem szegi meg törvényét.
Minden mindenből ered, és minden mindenné válik.
Ha a szeretett lény alacsonyrendű, a szerető is lealacsonyul.
Ha az ember nem lát utána, hamar felkopik az álla.
A boldogság ott található, ahol manapság senki sem keresi; az alázatban és a szolgálatban.
A kifogástalan neveltetésben részesült nemes lelkű embert olyan ösztön és tapintat vezérli, mely szüntelenül erényes cselekedetre készteti; a bűntől visszatartja, ez adja meg emberi méltóságát. A primitív lelkű ember viszont hajlamainál fogva mindig a rosszra törekszik, a tiltott dolgokhoz vonzódik, bűnös gondolatok uralják az elméjét.
Evés közben jön meg az étvágy.
Szép rózsát sem szakíthatsz szúró tövise nélkül; méz, édes illat sincs fanyar társa nélkül.
Nincsen öröm üröm nélkül.
Legbiztosabb erődítmény a nép szeretete.
Nem az az erős, aki sohasem bukik el, hanem az, aki mindig feláll.
A szokás elhomályosítja a dolgok igazi arcát.
Minden mozdulatunk árulkodik mivoltunkról.
Céltalan hajósnak nem kedvez a szél.
Aki nem tudja merre tart, annak mindig rossz felől fúj a szél.
A nők legfőbb vágya az uralom, akár a kedvesen, akár a férjen, a feszes gyeplő ott legyen kezében.
Férfiembernek a feleség hű társ, öröm kútja, s jó menedék.
Kinek a szegénysége nem bilincse, akkor is gazdag, hogyha nincs egy inge.
Bátraké a szerencse.
A nők szeszélyét ismerem; nem kíván, ha kell, de öledbe hull, ha nem kell.
Az asszony olyan, mint az árnyék; Ha szaladsz utána, elfut előled; ha szaladsz előle, ő fut utánad.
Gazdag csűrt szimatolva tőrbe ne csaljon az asszony, se ringó derekával, se hízelgő fecsegésével; mert tolvajban bízik az, aki ilyen asszonyban bízik.
Ha az első gombot rosszul gomboljuk be, az egész kabát rosszul lesz begombolva.
Egy fecske még nem hoz tavaszt.
Silány marad az, aki magát silánynak tartja.
A kakas is úr a maga szemétdombján.
Kivétel nélkül nincs szabály.
Az erényes nő szépsége olyan, mint távoli tűz és kard; Az első nem égeti, a második nem sebzi meg az illetőt.
Nincs az a zár, felügyelet, retesz, ami jobban megőrizné a hajadont, mint tulajdon erénye.
Sok nőnek csak azért marad meg az erénye, mert sosem kérték tőle.
Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok.
Akit egyszer megmart az eb, az már az ugatásától is fél.
Az igazság önmagáért szól.
Aki az idegenben a testvérét nem látja, az előbb-utóbb a testvérét is idegennek látja.
Ne az edényt, hanem a tartalmát nézd.
Amilyen az anyja, olyan a lánya. Nézd meg az anyját, és vedd el a lányát.
Az én házam, az én váram.
Mindent a maga idejében
A szavak kerítők.
Egy nőt feledni éppen azért nehéz, mert jólesik rá az emlékezés.
A nők varázsának fele mindig dekoráció.
Ha arra gondolsz csak, mi rajta csúnya, nincs ki iránt szerelmed el ne múlna.
Ki nem hajol a józan ész szavára, mindig magának lesz belőle kára.
A falnak is füle van.
A pénz olvasva jó.
A kishitűnek rosszul megy sora.
A hit teremtő és fenntartó erő.
Minden férfi úgy bánik a nővel, ahogy lehet.
Ki pénzért nősül, sorsa nem lesz más, mint perpatvar, jaj, civakodás.
A pénz nem boldogít.
A pénz nem boldogít, de nélküle nem boldogulsz.
A böjtölés a legjobb orvosság.
Az ember annyit ér, amennyit változtat a világon.
Ki gyönyörnek él, gyönyör lesz a veszte.
A tudás hatalom.
Szükséggel együtt nő meg a remény.
Árulónk a kétség; Attól foszt meg, mit könnyen elérnénk, ha mernénk.
A természet ingyen nem adja kincsét. Mit ér a tanács ott, ahol összevész a gonoszság és a józan ész.
Derék ember számára nincs jobb cégér, kérges kezénél.
Vétkesek közt cinkos, aki néma.
Bűn bűnt vonszol magával.
Színház az egész világ.
Mindnyájan színészek vagyunk az élet színpadán, és az általunk választott szerepet játsszuk.
A kaszással, amely holnap elragad, csak úgy dacolhatsz, ha gyermeked marad.
Heves tűz hamar kiég.
Korán nyíló virág, korán hervad.
A természet csinos burokba gyakran csak férget rejt.
A nyomor még a Vesta-szüzet is megtántorítja.
Önmagában semmi sem jó vagy rossz, a gondolataink teszik azzá.
Az állítás nem bizonyosság.
Légy hű önmagadhoz mindenek felett.
Aki szereti a talpnyalást, méltó a talpnyalóhoz.
Az öröm leghívebb szószólója a csend.
A szó eszme nélkül sosem hatol a mennybe.
Csapás előtt mindig vidám az ember, de a szerencsét gond előzi meg.
A hencegőből könnyen ez marad: megtalálják benne a szamarat.
Rágalomra legjobb válasz a hallgatás.
A nagy tűzvész is szikrából támad.
A pénz könnyebben megy, mint ahogy jön.
Mihelyt habozik, elveszett az asszony.
Hiába van valakinek esze, ha nem tudja használni.
A beszédhez igen kevés ész is elég.
Kettős a fájdalom, ha rejtjük kínjainkat.
A szükség törvényt bont.
A kényszerűség nem ismer határt.
A cél szentesíti az eszközt.
Annyit érünk, amennyit tudunk.
A szerencse is belefárad, ha sokáig a hátán kell hordania valakit.
Légy előbb önmagad ura, azután másoknak is ura lehetsz.
A bölcsnek több haszna van ellenségeiből, mint az ostobának barátaiból.
Hagyd el a dolgokat, mielőtt még azok hagynak el téged.
Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra.
A döglött oroszlán sörényét a nyulak is megcibálják.
A citromot kifacsarják, és eldobják.
Aki meg tudja mutatni mit ér, kétszer annyit ér.
Ne tégy semmit első felindulásodban.
Az átmeneti visszavonulás később még győzelmet hozhat.
Aki magának tetszik, mindenki másnak visszatetszik.
A tiszteletet nem lehet kierőszakolni, azt ki kell érdemelni.
Ne kezdj olyannal, akinek nincs vesztenivalója.
Semmi sem kíván több tapintatot, mint az igazság; elmondásához ugyanannyi hozzáértés kell, mint az elhallgatásához.
Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni.
Még a legbutább embertől is lehet tanulni valamit.
A baj nem jár egyedül.
Bizalmaskodásból lesz a szemtelenség.
Az ifjak fő szabálya: jól ügyelj a szádra!
A féltékenységben több a hiúság, mint a szerelem.
Semmilyen álarc sem takarhatja el a szerelmet ott, ahol van; és nem színlelheti ott, ahol nincs.
Az ész mindig a szív balekja.
A távollét a kis tüzeket kioltja, a nagy tüzeket fellobbantja.
A szerelem akárcsak a tűz, nem lehet meg örökös lobogás nélkül; mihelyt megszűnik remélni vagy félni, kialszik.
Az ész nem sokáig tudja játszani a szív szerepét.
Sokkal könnyebb elfojtani az első vágyat, mint kielégíteni mindazokat, amelyek követik.
A szerelemből mindig az gyógyul ki hamarabb, aki előbb szakít.
Semmi sem gátolja annyira, hogy természetesek legyünk, mint az, ha természetesnek akarunk látszani.
Nagyobb erények kellenek a jó sors, mint a balsors elviseléséhez.
A bölcsesség a léleknek az, ami a testnek az egészség.
Az irigység engesztelhetetlenebb, mint a gyűlölet.
Mindenkinek annyi a joga, amennyi a hatalma.
Minél többet tudunk a világ dolgairól, annál többet tudunk Istenről.
A becsületesség a legjobb politika.
Ahova a szerelem beköltözik, onnan az ész kiköltözik.
Önmagunkkal vívni a legszörnyűbb viadal; Önmagunkon győzni a legnagyobb diadal.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér.
Soha ne mondd a kútnak, hogy nem kérsz a vizéből.
Mindig az erősebbnek van igaza.
Az ész szavára fütyül a szerelem.
Nincs oly titok, amit az idő fel ne fedne.
A hirtelen támadt szerelemből lehet a legnehezebben kigyógyulni.
Nézzük meg másodszor is, de most már alaposan.
A közömbösség a lélek legsúlyosabb betegsége.
Könnyebb az igazságot felismerni, mint elismertetni.
Ha megfosztanánk az embereket ábrándjaiktól, akkor mi örömük maradna az életben?
A boldogság egyik akadálya, hogy mindig túl nagy boldogságot várunk.
A boldogságnak az a legnagyobb titka, hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal.
Nehéz annyira dicsérni valakit, hogy hazugnak érezze a dicséretet.
A mag sokszor becsesebb a növénynél.
Minek javítani ott, ahol csapnivaló az egész.
A lustaság a test ostobasága, az ostobaság a szellem lustasága.
Ha segítő kézre van szükséged, ott lóg a karod végén.
Ne a tükröt átkozd, ha a képed ferde.
A munka gyümölcse a legédesebb élvezet.
A nagy gondolatok a szívből fakadnak.
A világosság a mély gondolatok ékessége.
Legbiztosabb támogatónk a tehetségünk
A magány az elmének az, ami a diéta a testnek.
A nagy hal megeszi a kicsit.
A szívnek nincsenek ráncai.
A halálos ágyon már késő megváltozni.
A távollevőknek soha sincs igazuk.
Dühösnek lenni annyi, mint mások hibáját magunkon megbosszulni.
A nő úgy tesz a férfiakkal, mint a sakkjátékos a bábukkal; nyúl az egyikhez, de a szeme már a másikon van, hátha azzal előnyösebb húzást tehet.
A pokol útjai jó szándékkal vannak kikövezve.
Minden nép azzá válik, amivé törvényei teszik.
A szerelemben csak futással lehet győzedelmeskedni.
A magasztostól a nevetségesig csak egy lépés.
A gyűlölet magától visszaszáll azokra, akik táplálják.
Tartós örömet csak magadban és hivatásodban lelhetsz.
Álló víztől csak mérget remélhetsz.
Akinek az arca nem áraszt fényt, abból sosem lesz csillag.
Egy madár sem száll túl magasra, míg saját szárnyain száll.
Nem tudhatod mi elég, míg nem tudod mi több az elégnél.
Gyönyör ejt teherbe, de a szenvedés szül.
Az asszony olyan, mint a szélkakas, csak akkor állapodik meg, ha már megrozsdásodott.
Valamit rosszul tudni, rosszabb, mint nem tudni.
A nők állhatatosabbak a gyűlöletben, mint a szerelemben.
Két veszekedő között a harmadik örül.
A gyorsaság szükséges, a sietség káros.
Nem látni a fától az erdőt.
Kinek sok adatott, attól sokat várnak.
A szemérem minden erkölcs anyja.
Az erény csak akkor növekedik, ha nem vetődik rá fény; ha világosság éri, vagy ha szemedet reáveted, a gyökér kiszárad, és a növényen nem nő több virág.
A némaság mély, mint az örökkévalóság, a beszéd sekély, mint a tovatűnő idő.
Minél többet ér egy beszéd, annál több mögötte a hallgatás.
Az értéket nem az adja, ami látszik, hanem az, ami láthatatlan.
Aki sohasem ette kenyerét könnyezve, aki gondterhes éjszakán sohasem sírt az ágya szélén, az nem ismeri a túlvilági erőket.
A merészségben bűverő van.
Ki nagyot akar, magát zabolázza.
A tudással nő a kételkedés is.
Korlátok között mutatkozik meg, ki a mester.
A művészet a kimondhatatlan tolmácsa.
A hatalom ne beszéljen, hanem cselekedjen!
Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.
Ha valakiből ki akarsz hozni egy bizonyos tulajdonságot, tégy úgy, mintha az elérendő erény máris egyik alapvető vonása lenne; előlegezd meg a jó hírnevet, amelyet ki szeretnél fejleszteni benne, és roppant erőfeszítést tesz majd, nehogy csalódást okozzon neked.
Sok kicsi sokra megy.
Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy a legjobb.
Segíts magadon, az Isten is megsegít.
Ami fáj, az nevel.
Ne vágd ketté, amit kioldhatsz.
A bölcsesség a gyengék ereje.
Nincs hasznosabb dolog, mint felismerni, hogy tévedtünk.
Az ész figyelmeztet arra, hogy mit kell elkerülnünk; de a szív mondja meg azt, hogy mit kell cselekednünk.
Nem lehet boldog az, aki nem akar az lenni.
Aki tanít, az kétszeresen tanul.
A nyomor elfojtja, a gazdagság felszítja a szenvedélyeket.
Az ember nem más, mint testbe öltözött lélek.
A pontosság a királyok udvariassága.
Érdek nélkül semmi sem jön létre.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik.
Ember, ne kutasd a rossz okát, te magad vagy az.
A sikert felejtsd el, a balsikerekre mindig emlékezz vissza.
Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.
Mindenki egyért, egy mindenkiért.
Egységben az erő.
Semmi sem sebez jobban az igazságnál.
A jó házasságnak a férfi a feje, de szíve a nő.
Sohasem lehet tudni a nőnél, hol végződik az angyal, és hol kezdődik az ördög.
Csak az nem fél, aki balga.
A nőknek megvan az a képességük, hogy egyetlen szempillantás alatt mindent meglássanak.
A szerelem olyan, mint a szél; az ember sohasem tudja, hogy honnan támad rá.
A nők, ha szeretnek, mindent megbocsátanak nekünk, még ballépéseinket is; de ha nem szeretnek, semmit sem néznek el nekünk, még erényeinket sem.
A véletlen is szükségszerűség.
Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs; ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.
Minden ismeret kútfeje a tapasztalás.
Hass, alkoss, gyarapíts; s a haza fényre derül.
Tiszteld a nőket, ők szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsát.
A sors felemeli az embert, amikor szétmorzsolja.
Jótékony a tűz ereje, amíg az ember bír vele.
Gazdaasszonyi gond tart össze vagyont.
Ki tudja, hogy az idő méhe mit rejt magában.
A bűn feladja önmagát.
A mór megtette kötelességét, a mór mehet.
A változatosság fűszerezi a gyönyört.
A változatosság gyönyörködtet.
Határozz, és kimondtad sorsodat.
Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz.
Keresd az asszonyt!
A legnemesebb boroknak is van seprőjük.
Rettenetes, ha a gyűlölet a vizsgálóbíró.
A népszerűség aprópénzre váltott dicsőség.
Ó, hogyha elbukott, ne káromold a nőt! Ki tudja mily teher nyomá, s ejté el őt?
Akkor élsz, ha másokért élsz.
Az ember annyit ér, amennyit használ.
A szerelem nem okoskodik; ha okoskodik, akkor már nem szerelem.
A múlt a jövendő tükre.
A félelem mindig rossz tanácsadó.
A magyar még a saját kárán sem okul.
Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás.
A természet kerekei nem rozsdásodnak be.
Önbizalom a siker egyik titka.
A tett erőt gerjeszt.
A jó modor apró áldozatokból épül fel.
A legélesebb szemű vadász a világon a szerelem.
A nagyság a jövőre apellál.
A dolgok, amelyek neked vannak szánva, feléd gravitálnak.
A hasonló csak hasonló által ismerhető meg.
Az asszony akkor a legerősebb, ha gyöngeséggel vértezi fel magát.
A megvetés és a szerelem gyakran édestestvérek.
Ahol a jólét megtelepszik, onnan nehezen áll tovább.
Elkerült bajokból tevődik össze a boldogság.
A létezés még nem élet.
Az emberek úgy élnek, mintha sose halnának meg, és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna. Sok embert az tart életben, hogy elherdálja az életét.
A halogatás időlopás.
A ravaszság olyan, mint az aprópénz; nem lehet sokat venni érte.
Az ártatlanság tudatlanság.
A politika alapja a kompromisszum.
Boldog csak úgy lehet férfipálya, ha méltó hölgy a koronája.
Szenvedély nélkül nincs zsenialitás.
Az emberi törekvés hajtóereje az elismerés utáni sóvárgás.
Ne mássz túl magasra, mert Isten néha megrázza a fát!
Sok jó ember kis helyen is elfér.
Nem mind arany, ami fénylik.
A kutya ugat, a karaván halad.
A szerelem mindenre talál mentséget, csak az aljasságra nem.
Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek.
Ha valaki nem lehet a fény forrása, akkor legalább lámpavivőként világítsa meg mások útját.
Ha nem tudsz szert tenni a tudásra, segíts hozzá másokat.
Megfelelő embert a megfelelő helyre.
Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk.
Szívet cseréljen az, aki hazát cserél.
A nagy lélek csak nagy dolgokra törekszik.
Aki visszautasítja a keresztjét, csak súlyosbítja azt.
A rossz példa lélekmérgezés.
Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt, amíg magunkat meg nem ismerjük.
A bizalmatlanság a biztonság anyja.
Ha a lélek nem áradhat ki, magába sűrűsödik.
Az emberi butaság határtalan.
Hol a szabadság, ott van a haza.
A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet.
A szerelem mindent pótol, de a szerelmet nem pótolja semmi.
Sokat beszéltek, szépet beszéltek, de ebből a hon még nem él meg; hiába minden szép és jó beszéd, ha nem fogjátok meg az elejét.
A jót nem elég akarni, tenni kell!
A dolgos kezek szentebbek, mint az imádkozó ajkak.
Az az ember, aki nem csinál hibát, rendszerint semmit sem csinál.
Csak az hibázik, aki dolgozik.
A tett halála az okoskodás.
Az élet értelme a küzdés maga.
Ember küzdj, és bízva bízzál!
A szerelem mindenható, képes újjáteremteni az embert.
A szerelem vak, de a házasságban visszanyered látásodat.
A férfi sorsa a nő.
Öregember, nem vén ember.
A hazugság a gyengék fegyvere.
Aki ellenségével szövetkezik, saját testébe mártja a kést.
A csúszómászók sohasem botlanak meg.
A napnak is van foltja.
Mindent, vagy semmit.
Akinek küldetése van az életben, annak függetlennek kell lennie.
Az ügy, amely bűnben fogant, nem győzhet soha.
Az ősök iránti tiszteletlenség az erkölcstelenség első jele.
Az egyik rendszer oltárterítője, a következő lábtörlője.
Nem az számít ki honnan jött, hanem az, hogy hová tart.
A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg.
Az üzlet az üzlet.
Amikor már semmire sem számíthatunk, mindenre kell számítanunk.
A szelídséggel szemben nincs ellenállás.
A szépség jó dolog, de csak akkor, ha nem veszi észre önmagát.
Aki nagyon szereti önmagát, azt nem szeretik mások, mert tapintatból nem akarnak a vetélytársává válni.
Ne törekedj a gazdagságra, mert ha megszerezted, megöl az unalom.
A gazdagság nem tesz többé, csak elvakultabbá.
Az ember vagyonának szolgája.
Amit nem adtál oda, soha nem lesz igazán a tied.
Nem az a fontos az életben, amit kapunk, hanem az, amit adunk.
Az előítélet látható támasz nélküli kósza vélemény.
Azok a próféták találnak meghallgatásra, akik olyan tanokat hirdetnek, amelyeket az emberek már egy idő óta éreznek anélkül, hogy azt pontosan meg tudnák fogalmazni.
A szerelemre méltó férfi ritkán érkezik a szerelem órájában.
Néha a kezdők látnak legtovább.
Ha egy ostoba ember szégyelli, amit csinál, mindig a kötelességére hivatkozik.
Egy nő még akkor is emlékszik az első csókra, amikor a férfi már az utolsót is elfelejtette.
A házasság a férfiak számára végállomás, a nők számára első megálló.
A szerelemben az asszony inkább odakölcsönzi, mint odaadja magát.
Aki jól szenved, kevésbé szenved.
Aki okoskodik, sohasem fog repülni.
A háború háborút nemz, a győzelem vereséget.
Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond.
Gyermekkel együtt nő a gondod.
A mély gyökerű fák nőnek csak magasra.
A házasság kikötő a viharban, de gyakran vihar a kikötőben.
Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall.
Az önbecsülést erősíti, ha az ember nem adja meg magát a sorsnak.
A felsőbbrendű ember nem csak tűri a szükséget, hanem élvezi is.
A balsors felmagasztalja azt, akit nem tud lesújtani.
Ha pénzt kérnek tőled, ajándékozz, és ne kölcsönözz; az ajándék csak hálátlanokat szül, a kölcsön ellenséget.
A házasság olya nehéz lánc, amelynek a hordozásához két ember kell.
Sohasem hazudnak annyit, mint esküvő előtt, háború alatt, és vadászat után.
Ha meg akarod változtatni a világot, akkor előbb el kell fogadnod olyannak, amilyen.
Pénzen vett szerelemnek ecet az alja.
Az író olyan, mint a havasi kürt, csak messziről jó hallgatni.
Amit egy nő el akar érni, azt eléri, vagy kéréssel, vagy sírással, vagy édes csókkal.
A tanuló azt hiszi, hogy nehéz a munkája, pedig ő csak a kocsi, és a tanító a ló.
A lángész: egy százalék ihlet, és kilencvenkilenc százalék verejték.
Ami növésre termett, nőni sosem szűnhet.
Aki a célt akarja, az az eszközt is akarja.
Nem való bokréta gyűrött süveg mellé.
A szerénység csaknem mindig egyenes arányban áll a tehetséggel.
A nők sohasem bocsátják meg a kudarcot.
A bogáncs sosem fog rózsát teremni.
Isten azért adta a szerelmet, mert józanul nem házasodna senki.
A házasság olyan, mint az egérfogó, az egér csak a benne lévő csemegét látja.
A legtöbb ember csak azért panaszkodik, hogy leplezze, milyen jó dolga van.
Van, aki hosszan fejezi ki magát, hátha közben eszébe jut valami.
A sokat fecsegő ember nem a gondolatait közli, hanem annak hiányát.
Manapság miért nincsenek csodák?”„Mert ma már nincs olyan ember, aki elég mélyen meg tudna hajolni.
A neurózis a nem vállalt szenvedés következménye.
Aki nem hatol át szenvedélyei poklán, sosem küzdheti le azokat.
A tiszta lelkiismeret a legjobb védelem a neurózis ellen.
A tiszta lelkiismeret a legjobb párna.
Csak az igazságnak lehet megindító ereje.
Forradalom csak ott lehet, ahol öntudatlan.
A meghajtott fejet nem vágja a kard.
Az éhezőket nem lehet statisztikával táplálni.
A legártalmasabb kábítószer a szó.
Tedd a dolgod, az emberek, pedig hadd beszéljenek.
A nyomorúság jobban megedzi az embert, mint a kovács a vasat.
Igazán fontos döntések előtt soha sem szabad megkérdezni a népet.
Nem azt kell adni az embereknek, amit kérnek, hanem azt, amit kérniük kellene.
Szabad embernek nincs elérhetetlen magasság.
Ököllel nem lehet agyonverni az igazságot.
Tengernyi vér sem olthatja ki az igazságot.
Amit tollad leírt, fejsze nem vágja ki.
A tudomány kulcs a világ titkaihoz.
Ki hogy él, aszerint gondolkodik.
Ki, mint él, úgy ítél.
Mindenki magából indul ki.
Koldus annak az élete, aki nem bámészkodhat sose.
A békét az szolgálja, ha az utolsó szó az asszonyé.
Csak az alapos lehet igazán szórakoztató.
Bölcs az, ki honát hátrahagyja; mert nem tűri, hogy örökre leigázza.
A szótlanság elszigetel.
Unatkozni annyi, mint unalmasnak lenni.
Aki maga nem tud élvezni, az élvezhetetlen.
A szerelemben a nők nem haragszanak a tolvajra, de megvetik a koldust.
A nő addig szép, amíg szeretik.
Ne azt nézd, hogy mit tesz az asszony, viselkedésének az értelmét kutasd.
Az asszony akkor fecseg leginkább, amikor hallgat.
A beteljesülés a férfi számára vég, a nő számára kezdet.
Ha okos emberek közé belép egy szépasszony, kész a bolondokháza.
A legszebb, amit átélhetünk, a dolgok titokzatossága.
A képzelőerő fontosabb, mint az ismeret.
Nem oldhatunk meg egy problémát azzal a gondolkodásmóddal, amely azt előidézte; ahhoz, hogy a világot meg tudjuk változtatni, előbb önmagunkat, a gondolatainkat kell megváltoztatni.
Józan észnek az emberek azoknak az előítéleteknek az összességét nevezik, amelyeket felnőtté válásukig beléjük neveltek.
Aki éjszaka legény, az nappal is legyen legény!
Minden mulatságos, míg mással esik meg.
Az igaz hitves segítője, nem akadályozója férjének.
Az ég a bűneinkért haragszik ránk, a világ az erényeinkért.
A rossz munka rosszabb a lopásnál.
Ha jót teszel, légy hálás érte, hogy megtehetted.
Inkább légy minden valamiben, mint valami mindenben.
Nincs olyan szegény, akinél ne lenne szegényebb.
Aki éhes, mérges.
Nem csak azok hibásak, akik az ostoba helyzeteket előidézik; hanem azok is, akik ezt nem akadályozzák meg.
Az okos és a bölcs ember között az a különbség, hogy az okosból hiányzik az alázat.
Semmit sem lehet megismerni önmagunk megismerése nélkül. Minél többet tud valaki önmagáról, annál többet tud az életről.
A szellem, az ész birodalmában az a legnagyobb, aki a legalacsonyabban van.
Az életben nem az a legfőbb kérdés, hogy: ki vagyok én? hanem hogy: minek adom oda magam.
A világgazdaság nem más, mint a mohó zabálás és az éhhalál közötti kötéltánc.
A valóban nagy emberen nem látszik, hogy nagy ember; egyetlen árulkodó jel a szerénysége, csendessége, rejtőzködő magatartása.
A jól megfogalmazott mondat olyan, mint az eskü: nem lehet megváltoztatni.
Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza.
A rossz törvény a legrosszabb zsarnokság.
A jó pásztor nyírja, és nem nyúzza a nyáját.
Minden mindennel összefügg.
Az értelmiséggel nem lehet forradalmat csinálni, mert örökké tépelődik.
A jog a hatalom közvetítője.
A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.
A dolgok általában úgy végződnek, ahogy kezdődnek.
Hiába vagdossuk le az ágait a rossznak, ha a gyökere sértetlen marad.
Ha szörnnyel van dolgod, bánj vele úgy, mint egy szörny.
Nincs füst tűz nélkül.
Ha a sors bevert már egy szeget a zsarnok koporsójába, akkor nem tart soká, amíg beveri az utolsót is.
A házasság egy szövetség olyan bajok közös elviselésére, amelyek egyébként nem keletkeznének.
A nemek közötti kapcsolatban a férfi annyira lesz férfi, amennyire a nő nőnek tartja magát.
Ahhoz hogy a férfi férfi maradjon, kell a nő mellette.
A szépség börtöne egy okos nőnek.
A férfi azt hiszi, hogy ő választja a nőt, pedig majdnem mindig a nő választja a férfit.
Várni a legjobbat, felkészülni a legrosszabbra kell.
Jól csak a szívével lát az ember; ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
A világos látáshoz néha elegendő a nézőpont megváltoztatása.
Az ember ledönti a falakat, hogy szabaddá legyen, de ezzel lerombolt erődítménnyé válik, amely a világ minden égtája felé nyitva van.
Az asszony olyan, mint a monokli; elegáns viselet, de nélküle jobban lát az ember.
Időnként hátra kell lépni, hogy nagyobbat lehessen előre ugrani.
Az egyetlen pillanat, amelyet nem mulaszthatunk el, a siker előtti utolsó próbálkozás pillanata.
Ha sosem vallasz kudarcot, akkor nem igyekszel eléggé.
A profizmus alapja a pontosság.
Ha egy könyvet nem lehet újra és újra elolvasni, az első olvasásnak sincs sok értelme.
Az olyan ember, aki nem a maga módján gondolkodik, egyáltalán nem gondolkodik.
Az emberek saját baklövéseiket nevezik élettapasztalatnak.
A lélek öregnek születik, de megfiatalodik; ez az élet komédiája; a test fiatalnak születik, de megöregszik; ez az élet tragédiája.
Az asszonyok adják életünk aranyát, de aprópénzre váltva azonnal vissza is követelik.
Az ember először szereti a szüleit, majd meggyűlöli őket, és aztán megbocsát nekik.
Az ember külleme mit sem számít, ha nem lelkének tükre.
Aki gazdagon hal meg, szégyenben hal meg.
Életünk értelme határozza meg életünk értékét.
Erényeink és gyengeségeink arcunkra vannak írva.
A női beszédben nem a szavak a fontosak, hanem az egésznek a muzsikája.
A nő győzelme, ha megadhatja magát.
A házasság aranylánc, amikor magadra veszed; ólomlánc, amikor viseled; acéllánc, amikor el akarod szakítani.
Van, aki azt hiszi magáról, hogy ő a világ nyolcadik csodája.
Kellemetlen, amikor rájön az ember, hogy a kenyere javát nem ő ette meg.
Az igazság győzelme a szelídekre és a türelmesekre vár.
Akinek nincs humorérzéke, az mindenre képes.
Szeressétek egymást, de ne csináljatok bilincset a szeretetből. Hagyjatok teret egymásnak az együttlétben. Álljatok egymás mellett, de ne túl közel egymáshoz, mert a fák sem nőnek egymás árnyékában. Adjatok egymásnak a kenyeretekből, de ne ugyanazt a szeletet egyétek. Töltsétek meg egymás poharát, de ne egy pohárból igyatok. Legyetek olyanok, mint két oszlop, melyek ugyanazt a tetőt támasztják, de ne akarjátok birtokolni egymást. Hagyjátok meg a másik függetlenségét. Örüljetek és táncoljatok együtt, de időnként engedjétek egymást egyedül lenni. Gondoljatok arra, hogy a lant húrjai is külön állnak, mégis ugyanaz a zene szól rajtuk.
Ha a házasság olyan jó lenne, nem kellene a köteléket papíron rögzíteni.
Egyeseknél a pesszimizmus csak ürügy a lustaságra.
Az ember legnagyobb hatalma a választás lehetőségében rejlik.
A félelem gondolata vészmadárként követi az embert.
Megérteni annyi, mint mindent megbocsátani.
Amit másokkal teszel, azt valójában önmagaddal teszed; tudatalattid megteremti benned azt, amit érzel, és amit gondolsz másokról.
A lélek békéje nélkül nincs boldogság.
Amit gondolsz, azt megvalósítod; amit érzel, azt vonzod; amit elképzelsz, azzá válsz.
Bizonygasd saját korlátaidat, és egy idő után szert teszel rájuk.
Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszatérnek; Ha vágyaidat meghódítod, igába foghatod őket.
Rossz dolog szabadjára engedett szenvedélyek között morzsolódni, de visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves.
Amikor imádkozunk, Istenhez szólunk; amikor meditálunk, Isten szól hozzánk.
Aki nem szereti önmagát, nem szerethet másokat sem.
Ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, akkor jó érzéseket táplálunk mások iránt is.
Bánj jól a testeddel, hogy a lelked szívesen lakjon benne.
Az egyetlen út, amelyen érdemes elindulni, befelé vezet.
Isten és én közöttem én vagyok az akadály.
Az élettelen fizikai rendszerek a használatban mennek tönkre; az élő rendszereket viszont a tétlenség teszi tönkre, míg a használatban fejlődnek.
A tudással megszűnik a félelem.
Minél tisztábban látjuk a világ valóságát, annál könnyebben birkózunk meg vele.
Az elme tisztasága eloszlatja a félelmet, de könnyen elvakít.
A remény hal meg utoljára.
A nagy emberek jellemző tulajdonsága, hogy bármivel foglalkoznak is, rátapasztják az eredetiség bélyegét.
A nagyhatalmaknak nincsenek elveik, csak érdekeik.
Az emberiség elsötétedése a felvilágosodással kezdődött.
Csak az vész el végleg, amiről önként lemondunk; amit elvesznek tőlünk, az később még visszaszerezhető.
Amit elveszíthetünk, azt nem is érdemes megtartanunk.
Az embertől csak akkor lehet elvenni az önbecsülését, ha ő maga lemond róla.
A természet a szükségleteinket ki tudja elégíteni, de a mohóságunkat nem.
Az emberek néha belebotlanak az igazságba, de aztán visszanyerik az egyensúlyukat, és folytatják az utat.
Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra.
Az emberek csak akkor járnak el ésszerűen, ha már minden lehetőséget kimerítettek.
Lövedékként lövi fel ez a nép zsenijeit, majd összeszedi repeszeit.
A temetők tele vannak pótolhatatlan emberekkel.
Az emberiség a humanizmusból kiindulva, a nacionalizmuson keresztül, a bestializmus felé tart.
A világ jövője attól függ, hogy mennyire tiszteljük az életet.
Fecseg a felszín, hallgat a mély.
Ne légy heves, bár munkádon más keres; dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.
Mindent lehet, csak akarni kell.
A bölcs ember a muszájból is erényt csihol.
Minél nagyobb a küzdelem, annál fényesebb a győzelem.
A győztes tele van tervekkel, a vesztes kifogásokkal; a győztes minden problémára talál megoldást, a vesztes minden megoldásra talál kifogást.
Nem elég jól csinálni; jó időben, és jó helyen is kell csinálni.
Más az életet élni, és más létezni.
Amitől félsz, attól nem szabadulsz.
A félelem a balsiker előfutára.
Aki keres, talál.
Aki mer, az nyer.
Egyszer hopp, máskor kopp.
Kockázat nélkül nincs győzelem.
Aki ma nem halad előre, azt holnap a valóság agyonnyomja.
Ha valami megáll, máris visszafejlődik.
Vasakarat, sikert arat.
Nincs fény, árnyék nélkül.
Ha a fényt akarjuk, el kell fogadni az árnyékot is.
Magas fának hosszú az árnyéka.
Ki a keveset nem becsüli, az a sokat nem érdemli.
A munka nem szégyen.
Ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret.
Amilyen a munka, olyan a fizetség.
Előbb a munka, utána a fizetség.
A munka dicséri mesterét.
Amilyen az ember, olyan a munkája.
Minden ember annyit ér, amennyit a munkája.
Az ember névjegye a munkája.
A jó szakember aranyat ér.
Hamar munka ritkán jó.
Jó munkához idő kell.
Jól végzett munka után édes a pihenés.
A munka nemesít.
Aki nem ura a mesterségének, az a rabszolgája.
Ki mihez nem ért, gyilkosa az annak.
Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.
Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.
A tétlenség rozsdája többet árt, mint a munka általi kopás.
Tétlen kéz mellett begyöpösödik az agy.
Nembánomból lesz a bánom.
A rest kétszer fárad.
Lassan ballag a restség, de nyomában a szegénység.
A modern világban már nem a származása tesz valakit nemessé, hanem a tettei.
Nemes szívnek nemes a tette.
Jobb előbb, mint utóbb.
Ki soha nem kezdi, soha nem végzi.
Ki hamar kezdi, hamar végzi.
Aki hátul szalad, sok port kell, hogy nyeljen.
Aki halad, el nem marad.
Ki sokba fog, keveset végez.
Jó kezdet, fél siker.
Ami késik, nem múlik.
Mindent a maga idejében.
A kapkodás a tökéletesség ellensége.
Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal.
Ne nyessd le a fát, amelynek árnyékában nyugszol.
Senki sem ugorhatja át a saját árnyékát.
Nem olyan fényes, mint amilyen kényes.
Üres kalász fenntartja a fejét.
Olyan almához hasonlít, amely kívül szép, de belül rothadt.
A fatuskó is szép, ha felöltöztetik.
Az ágak mutatják meg, hogy milyen a gyökér.
Aki kívül piszkos, belül is az.
Hiába fürdik a holló, nem lesz belőle hattyú.
A szépség belülről fakad.
A szépséget a gondolataink, az érzelmeink, és a sejtjeink tisztasága hordozza.
Az igazi szépség a szív jóságán alapul.
Amilyen a fa, olyan a gyümölcse.
Alma nem esik messze a fájától.
Minden zsák megtalálja a maga foltját.
Az elszáradt virág nem nyílik újra.
Egy idő után elmondhatom magamról, hogy több a belső szépségem, mint a külső, és rigolyáimnál sebesebben csak az elvárásaim szaporodnak.
Egyes szerelmesek nem érdemelnek jobbat, mint hogy egymásra találjanak.
Madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg.
A fát gyümölcséről ismerni meg.
Vér nem válik vízzé.
Aki az eszével, értelmével nem tud kitűnni embertársai közül, a külsejével próbálja ezt megtenni.
Minden emberben él a vágy, hogy kitűnjön embertársai közül; ha valódi értékkel nem rendelkezik, akkor álértékeket használ célja eléréséhez; aki nem rendelkezik belső értékekkel, külsejének eltorzításával, feltűnő öltözködéssel próbálja felhívni magára a figyelmet.
Nem a ruha teszi az embert.
A ruhánk alapján fogadnak, de az eszünk alapján bocsátanak el minket.
Jól kérdezni annyi, mint sokat tudni.
Isten malmai lassan őrölnek.
Könnyű tele hassal böjtről prédikálni.
Ki hitelbe vásárol, kétszer fizet.
A szegény embert az ág is húzza.
Az emberiség egy része az összeharácsolt javak poshadó mocsarában fuldoklik, a másik része a szegénység mérhetetlen tengerében.
A nincs nagy úr.
Szerelemből nem lehet megélni.
Sokat akar a szarka, nem bírja a farka.
Rossz az, aki rosszra gondol.
Nem jó a tűzzel játszani.
Szemesnek áll a világ. Jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint.
Ki a fillért nem becsüli, a forintot nem érdemli.
Az becsüli a pénzt, akinek körme kopik utána.
Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát.
Szemérmes koldusnak felkopik az álla.
A szükség a legjobb kerítő.
A vízbe fúló a szalmaszálba is kapaszkodik.
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
Nem akarásnak nyögés a vége.
Ne nyavalyogj, cselekedj!
Jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni.
Minden bajból van egy kiút.
A bajokból kivezető út gyakran az átvezető út.
Bajnak s kárnak nincs gazdája.
Olcsó húsnak híg a leve.
Többe kerül a leves, mint a hús.
Máshol sem fonják kolbászból a kerítést.
A jó lassan érlelődik.
A jó kivájja a maga medrét.
A gaz magától is megterem.
A kevesebb néha több.
A buta fecseg, az okos beszél, a bölcs hallgat.
Aki beszél, nem tud; aki tud, nem beszél.
Sok beszédnek sok az alja.
Ki sokat beszél, keveset mond.
Az erős ember megoldja a gondjait, a gyenge beszél róluk.
A jó példa minden papolásnál többet ér.
A becsület szép erény, aki bírja, nem szegény.
A babérkoszorú levelekbe foglalt töviskoszorú.
Ott a hazám, ahol a kenyerem.
Mindenkinek megvan a maga keresztje.
Nem elég megtollasodni, meg is kell tanulni repülni.
A stílus megtanulásához több generáció szükséges.
Aki hirtelen fut be fényes karriert, azt könnyen elvakítja a csillogása.
Mit ér a kincs, ha boldogság nincs.
A boldogságot nem várni kell, hanem megteremteni.
Nem attól leszünk boldogok, amink van; hanem attól, amik vagyunk.
Belső értékek nélkül a jólét unalomhoz vezet.
A legjobb dolgunkban csináljuk a legnagyobb őrültségeket.
A kutya is jó dolgában veszik meg.
Nehéz a bárányt a farkassal összebékíteni.
Farkasnak farkas a kölyke.
Egy forrásból nem folyik kétféle víz.
Egyik kutya, a másik eb.
A fejétől büdösödik a hal.
Holló a hollónak nem vájja ki a szemét.
Kutyából nem lesz szalonna.
Csalánba nem üt a mennykő.
Nyugtával dicsérd a napot.
Végén csattan az ostor.
Az nevet igazán, aki utoljára nevet.
Ki szelet vet, vihart arat.
Kis patakból lesz a folyó.
Cseppekből áll a tenger.
Cseppenként a hordó is megtelik.
Nem jó a zavarosban halászni.
Ki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.
Egy rohadt alma megrohasztja az egész ládát.
Más tollával ne ékeskedj.
Az vagy, amit otthonról hozol.
Amilyen az alap, olyan az épület.
A házépítést az alapozással kell kezdeni.
A rend a kultúra nyoszolyája, a civilizáció alapja.
Alja csürhe rossz pásztort kap.
Ha sikereid csúcsán, érzékeidet torkig lakatva váratlan csapás ér, tedd fel magadnak a kérdést: mit adtál a világnak cserébe azért a sok jóért, amit kaptál tőle?
Mit tettél azért, hogy mások számára is elérhető legyen a siker, és a boldogság?
Mindennek meg kell adni az árát.
Ahol nincs, ott ne keress.
Ahová nem tettél, ott ne keress.
Előbb adj, hogy aztán kérhess.
Kicsiből sokat ne várj.
Ne igyál előre a medve bőrére.
A szerencse forgandó.
Minden szentnek maga felé hajlik a keze.
Egy férfi nem követhet el durvább sértést egy nő ellen, mint azt, hogy nem fogadja el a szerelmét. Csak olyan nővel kezdj, akit szükség esetén feleségül is vennél.
Nem az az igazi, akivel le tudod élni az életedet, hanem az, aki nélkül nem tudsz élni.
Valakit megszeretni egy perc is elég, valakit elfeledni egy élet is kevés.
A nőket a szerelem megszépíti.
Szeretni a szív szentsége.
Férfi és nő igaz szerelmének titka a fejlődésre sarkalló életpróbák közös átélése.
Az igazán szép és értékes nők féltve őrzik lelkük tisztaságát, mert ösztönösen tudják, hogy semmi sem látszik olyan piszkosnak, mint egy beszennyezett liliom.
Ár ellen nehéz úszni.
Ki időt nyer, életet nyer.
Használni kevés ember tud, de ártani a legsilányabb is képes.
Vak vezet világtalant.
Vakok között a félszemű a király.
A jegenyefák sem nőnek az égig.
Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.
Minden kezdet nehéz.
Úgy szép az élet, ha zajlik.
A sors útjai szerteágazók és kifürkészhetetlenek.
Ne csak nézz, láss is.
A kavics is felfordítja néha a kocsit.
Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb szeme.
Igyekezz kitűnni, de óvakodj feltűnni.
Csak az erős, aki ismeri a gyengéit.
Aki nem tanult meg engedelmeskedni, az nem tud parancsolni.
Az önuralom a legbiztosabb önvédelem.
Saját jólneveltségünk a legjobb oltalom mások rossz modorával szemben.
Barátot szükségben, asszonyt betegségben ismerni meg.
A feleség a férj névjegye.
Két dudás nem fér meg egy csárdában.
Sok bába közt elvész a gyerek.
Egy fenékkel nem lehet két lovat megülni.
A lónak négy lába van, mégis megbotlik néha.
Közös lónak túrós a háta.
Egy rókáról nem lehet két bőrt lenyúzni.
Dobszóval nem lehet verebet fogni.
A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.
Ha egy kutyának veszett hírét keltik, meg kell vesznie.
Aki kutyával fekszik, bolhával kel.
Mindenki olyan ágyba fekszik, amilyet vetett magának.
Akasztott ember házában nem jó kötelet emlegetni.
Aki verekedni akar, könnyen talál botot.
Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek.
Ne feszítsd túl a húrt, mert elpattan.
Rossz szomszédság török átok.
Mindenki a maga portája előtt seperjen.
Új seprő jól seper.
Betyárból lesz a legjobb pandúr.
Ahol egyszer sas voltál, oda ne menj vissza verébnek.
A sas nem kapkod legyek után.
A varjak csapatban szállnak, a sas magányosan repül.
A zseni mindig magányos.
Az ember örök elégedetlen; mindig az a nem jó neki, ami van.
Csak az üresfejű, buta ember haragszik a tanítóra, mert nem tudja elviselni, hogy nála okosabb emberek is vannak.
A sértődékenység az ostoba emberek legjellemzőbb tulajdonsága; egy okos ember sohasem sértődik meg, mert ha nála műveltebb bírálja, örül neki, hogy tanulhat tőle, a buta ember sértéseit nem veszi magára.
Kinek nem inge, ne vegye magára.
Senki sincsen hiba nélkül.
Az kiabál, akinek a háza ég.
Gyönyörű nő, gyönyörű nyugtalanság.
Ne bízd a kecskére a káposztát.
A szépség minden fegyvernél pusztítóbb.
Vannak nők, akiknek sem a jelenlétét, sem a távollétét nem lehet elviselni.
A férfinak tenni, a nőnek lenni kell.
Könnyebb az asszonyt táncba vinni, mint ráncba szedni.
Tűzön, vízen, asszonyon nehéz kifogni.
A házasságok az égben köttetnek, de az ágyban buknak meg.
A házasságban a harmadik személy megjelenése nem ok, hanem következmény.
A szerelemben nem lehet osztozkodni.
Ha nincs ló, megteszi a szamár is.
Ha egy férfi megérint a szavával, a keze sincs már messze.
A férfi addig férfi, amíg kíván; a nő addig nő, amíg kívánják.
Ha egeret akarsz fogni, nem árt, ha szalonnát is teszel az egérfogóba.
Az első feleségének a vagyonát köszönheti a férfi, a vagyonának a második feleségét.
Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak!
Az ember minősége határozza meg élete minőségét.
A stílus az ember.
Az arany, sárban is arany.
Nem az a fontos, hogy ki mondja, vagy honnan jött az illető; hanem az, hogy mit mond, és miért mondja.
A jó bort nem vederrel mérik.
Jó bornak nem kell cégér.
Rostával nem lehet vizet merni.
Ne féltsd a halat a vízben.
Kicsi a bors, de erős.
Sok lúd disznót győz.
Nem kényszer a disznótor.
Kölcsön kenyér visszajár.
Ki hamar nevet, hamar sír.
Jó pap holtig tanul.
A tanulás sohasem ér véget.
Ha Jancsi nem kezdi, János nem végzi, vagy amit Jancsi elmulaszt, azt János sohasem tanulja meg. A szív tolmácsa az arc.
Ki milyen virágot szakít, olyat szagol.
Az idő minden sebet begyógyít.
A szem a lélek tükre.
Záporeső hamar múlik.
Rend a lelke mindennek.
Nem jó az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik.
Az ördög nem alszik.
A Gonosz győzelméhez csak annyi szükséges, hogy a jók ne tegyenek ellene semmit.
A lejtőn nincs megállás.
Isten nem bottal ver.
A mosoly csak egy pillanatig él, de emléke örökké megmarad.
Ha több a költség, mint a jövedelem, kész a veszedelem.
Aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni.
A nagy igazságkeresők többnyire nem tartoznak a nagy pénzkeresők közé.
Rögös út vezet a csillagokhoz.
Nem repül a sült galamb az ember szájába.
Csak ahhoz jön el a szerencse, aki fel van készülve a fogadására.
Az elvesztegetett idő rajtunk kéri számon önmagát.
Nem ítélkezni kell a múlt felett, hanem tanulni belőle.
Könnyen jött, könnyen megy.
Alkalom szüli a tolvajt.
Az igazi értéket a tolvajok nem tudják ellopni, mert az bennünk rejlik.
A bűnt a víz nem mossa le.
Rossz pénz nem vész el.
Lakva ismerni meg egymást.
Ahány ház, annyi szokás.
Lassú víz partot mos.
Alamuszi macska nagyot ugrik.
Lefelé tapos, felfelé görnyed.
Jut is, marad is.
Jobb félni, mint megijedni.
Aki fejjel megy a falnak, betörik a feje.
Eső után késő a köpönyeg.
Ne csinálj magadnak egy dologból kettőt.
Ahol egy elégséges, oda kettő nem szükséges.
Többet ésszel, mint erővel.
Ha valaki szamárnak született, az cipelje a terhét.
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
Aki elbízza magát, könnyen megszégyenül.
Az ember legnagyobb ellensége önmagának.
Akit az istenek meg akarnak büntetni, teljesítik a kívánságát.
Két dolog okozhat végzetes tragédiát az ember életében: az egyik, hogy nem kapja meg amit akar; a másik, hogy megkapja.
A tehetséget két dologgal lehet megölni.
Ha túlságosan törődnek vele, vagy ha nem törődnek vele.
Az elkényeztetett test lehúzza a szellemet.
Akkor drága az egészség, ha meglep a betegség.
A legtöbb ember az egészségét is feláldozza, hogy sok pénze legyen; majd rengeteg pénzt költ rá, hogy visszanyerje az egészségét.
Mit ér a kincs, ha egészség nincs.
A jóból is megárt a sok.
Mindent akkor kell abbahagyni, amikor a legjobban esik.
Éhes gyomorral nem lehet himnuszt énekelni.
Éhes disznó makkal álmodik.
Ki keserűt nem ízlelt, nem tudja mi az édes.
A látszat néha csal.
Nemes gyümölcs későn érik.
Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
Minden csoda három napig tart.
Nem eszik a kását olyan forrón, mint ahogyan főzik.
Nagyobb a füstje, mint a lángja.
A harag rossz tanácsadó.
Felejteni sohasem késő.
Ígérni könnyű, megtartani nehéz.
Ki könnyen ígér, nehezen ad.
Mielőtt elvesztenéd a fejedet, próbáld meg használni.
A csodák nem pazarolhatók hiábavalóságokra.
A nyelv a nők kardja, nem is hagyják megrozsdásodni.
Óvakodj az ökör elejétől, a szamár hátuljától, és az asszony minden porcikájától.
A nők mindig több kerülnek, mint amennyit érnek.
A nők sosem beszélnek meggyőzőbben, mint amikor nincs igazuk.
A humor a túlélés egyik módja.
A nevetés beszéd szavak nélkül.
Az igaz embert környezete akaratlanul is segíti tervei megvalósításában.
A közért munkálkodó ember ügyeit nemegyszer azok lendítik előre leginkább, akik a legtöbbet próbálnak ártani neki.
Minden apró szenvedés megerősíti az embert, és segít elviselni a nagyobb szenvedéseket.
Ha tudod, hogy igazad van, mindent kibírsz.
Amit gyűlölsz, az a részeddé válik, és átveszi feletted a hatalmat.
Mások hibáit csak addig látjuk, amíg nem vesszük észre saját gyarlóságainkat.
Aki mindig a rosszat keresi a másikban, az előbb-utóbb meg is találja.
Amikor valaki felett ítélkezünk, valójában önmagunkról mondunk ítéletet.
A közhiedelemmel ellentétben a sors nem egy merev, előre lefektetett sín, amely egyetlen pályán igyekszik tartani minket.
Az élet a lehetőségek kihasználása és elvetése közötti egyensúlyozás művészete.
Minden élet egy vállalkozás.
A tapasztalat a legtökéletesebb tanulás.
A nagy dolgok kis dolgokból állnak össze.
Az ember sorsa lelkének vetülete.
Életünk látható kifejeződése gondolatainknak.
Minél szebbnek látjuk az életet, annál inkább képesek vagyunk azt még szebbé tenni.
Az életben nem az lesz boldog, aki sokat kap; hanem az, aki sokat ad.
Ha boldog akarsz lenni, tégy másokat boldoggá.
Az életben a hátrányos helyzet csak akkor hátrány, ha annak fogod fel.
A fiatalság nem érdem, hanem állapot, ami sajnos hamar elmúlik.
Ha a sors becsuk egy ajtót, nyit helyette másikat.
Ha azt hisszük, nincs több remény, akkor csillan fel messze a fény.
Hajnal előtt van a legsötétebb.
Bízzál önmagadban, és akkor benned is bíznak.
Az önbecsülés a megbecsülés része.
A hitet és a szeretetet senkire sem lehet rákényszeríteni.
A szeretet gazdagabbá teszi azt, aki kapja; és nem juttatja koldusbotra azt, aki adja.
Érettségünk mércéje az, hogy mennyit vitatkozunk önmagunkkal.
A kultúrához vezető első lépcsőfok az önuralom.
Az önfegyelem nem más, mint lényünk örök kiigazítása.
Minden erény lemondással jár.
Minden ember annyit ér, amennyiről le tud mondani.
A legnagyobb szabadság, egyben a legnagyobb rabszolgaságot is jelenti.
Nem az az erős, aki sohasem esik el, hanem az, aki mindig fel tud állni.
Veszteségeink érlelnek bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, és fájdalmaink a boldogságra.
A küzdelem, a kín, a szenvedés és a fájdalom szülik az erkölcsöt.
A szenvedés az emberi méltóság próbája.
A szenvedés nemesíti a lelket.
A szenvedés gyümölcse a bölcsesség.
A fejlődés motorja a szenvedés.
A reménytelenül küzdő embert a kitartó szolgálat menti meg a morális összeomlástól, amelyet hosszú, vigasztalan éveken át folytat.
A remény meglátja a láthatatlant, megérzi a megfoghatatlant, és eléri a lehetetlent.
Nem baj, hogy gondjaid vannak; csak ne hagyd, hogy fészket rakjanak benned.
A bocsánatkérés az emberi nagylelkűség megnyilvánulása.
Vehetsz házat, de otthont nem; vehetsz ágyat, de álmot nem; vehetsz órát, de időt nem; vehetsz könyvet, de tudást nem; vehetsz pozíciót, de tiszteletet nem; vehetsz orvosságot, de egészséget nem; megveheted a szexet, de a szerelmet nem.
Korunkban az önként vállalt rabszolgaság lett az ember szabadsága.
Csak az lehet szabad, aki tiszteletben tartja mások érdekeit is.
A munka biztos menedék annak, aki magányos.
Az öngyilkosság egyetlen társadalmilag elfogadott módja, hogy halálra dolgozod magad.
Az ész a legjobb tőke.
A hit az, amihez egész szívünkkel ragaszkodunk.
Akiben rend van, az rendet teremt a környezetében is; akiben viszont zűrzavar van, zűrzavart hoz létre maga körül. Amíg magad körül nem teremtesz rendet, addig magadban sem tudsz.
A kapcsolatteremtés legfőbb kritériuma az legyen, hogy több leszel-e általa.
Nem az a fontos, hogy mik vagyunk, hanem az, hogy mivé válunk egy kapcsolatban.
Ne utánozz másokat, hanem fedezd fel egyéniségedet, és légy önmagad.
Ne a bajaidat tartsd számon, hanem mindazon jót, amelyben részesültél.
Az álérték hivalkodik, a valódi érték rejtőzködik.
Légy szerény, de ne szerénykedj.
Sorsdöntő kérdésekben ki kell állnunk az elveinkért, mert ha hallgatunk, azt hiszik, hogy egyetértünk.
A jellemed határozza meg sorsodat.
Mindenki saját sorsának a kovácsa.
Az élettől azt kapod vissza, amit belefektettél.
Jelenlegi tetteink szabják meg jövőbeli sorsunkat.
A jövőnket most teremtjük.
A művésszé, jó szakemberré válásnak négy lépcsőfoka van: a kezdő egyszerű és rossz dolgokat csinál. A második fázisban már bonyolult is, amit csinál, és még mindig rossz. A harmadik fázisban az ígéretes művészpalánta már sejt valamit. Amit csinál az már jó, de még mindig bonyolult; A negyedik fázisban következik be a letisztulás. Az utolsó lépcsőfokon megvalósul az áhított cél: a jóság és az egyszerűség.
Az igazán nagy dolgok rendkívül egyszerűek; a letisztultság eléréséhez azonban fejlődni kell, mert a lényeg csak fentről látható.
Az idő gyengíti az éleslátást, de javítja a tisztánlátást.
A lét küzdelem; ha megoldasz egy problémát, helyébe másik lép, mert a küzdelem az élet természetes állapota.
A munkával és tisztességgel szerzett vagyon jutalommá válik.
Isten azért adta a tehetséget, hogy szolgáljuk vele a világot; és nem azért, hogy élősködjünk rajta.
Gyönyörű emberek, gyönyörű autókban rossz irányba haladnak, mivel mindnyájan azt hiszik, hogy a megszerzett tárgyak, a külcsín hozza meg a boldogságot.
A vagyon nem önző céljaink elérésének eszköze, hanem kötelezettség és szolgálat.
Úgy segíts másokon, hogy segíthessenek önmagukon.
Ha másokért élünk, tökéletesebbekké válunk.
A barátság szolgálat.
A primitív lélek uralkodni akar, önként szolgálni csak a fejlett lélek képes.
Tökéletes szabadságot csak akkor nyerhetsz, ha nem ragaszkodsz az „én- enyém- nekem”- hez.
A hamis értékekhez igazodó ember szükségszerűen silányabbá válik.
Az úttörő elme olyan, mint a gyertya; miközben másoknak világít, magát emészti.
Felvilágosításra azért van szükség, hogy a megismerés megszüntesse az élet értelmetlenségének tévképzetét, és a vele kapcsolatos félelmeket.
A fennköltség vérből, szennyből, fájdalomból és szenvedésből születik.
Ahol az erő, ott a hatalom.
Minél nagyobb a hatalom, annál kisebb a szabadság.
A hatalom méreg, ami lassan felszívódik az ember testébe.
Hatalmat csak annak szabad adni, akinek nehezére esik.
A gyanakvás és gyűlölet nem más, mint tudatlanság.
Rengeteg kárt okoz az emberiségnek a démonvilág által szított sértődöttség; ezáltal ostoba, sértődött mimózák gyülekezetévé válunk; az önzetlen segítőkészségnek végtelen türelemmel, kitartással és szeretettel kell párosulnia.
Feltétel nélkül, és teljes odaadással kell szeretnünk egymást.
Az elégtétel Isten dolga.
Minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle.
Ahogy szaporodnak a törvények, úgy szaporodnak a kibúvók is.
A túlzott szabadság árt a demokráciának; a túlzott demokrácia árt a szabadságnak.
A történelem az élet tanítómestere.
A tegnapra emlékeznünk kell; ez a ma felelőssége, hogy legyen holnapunk.
A jövőnk csak akkor lehet fényes, ha a múltból táplálkozik.
A suttogás néha messzebbre hallatszik, mint a kiabálás.
Az ember korlátlan lehetőségei elé a legtöbb akadályt önmaga állítja.
Az ember vak teremtő.
Az emberek tudat alatt vágynak rá, hogy megvakítsák, megsüketítsék magukat.
Még az állat is okosabb nálunk, mert ő az ösztöneire hallgatva cselekszik; mi már az ösztöneinknek sem hiszünk.
A tudat számára nincs fájdalmasabb dolog a világon, mint szembesülni az igazsággal.
A hazugság és az őszinteség közötti különbség, hogy az utóbbiért később sem bocsátanak meg.
Az igazság és a hitelesség a részletekben rejlik.
A tények makacs dolgok, nem lehet őket figyelmen kívül hagyni.
Az ember csak azt tudja kifejezni, aminek a tudatában van.
Az emberek elfelejtik, amit mondtál, amit csináltál; de arra mindig emlékezni fognak, hogy milyen érzéseket keltettél bennük.
Az emberi élet csupán egy villanás a végtelen időben.
Jelenlegi tudásunk ahhoz sem elegendő, hogy felismerjük a tudatlanságunkat.
Régen határtalan vágy égett az emberekben az ismeretlen legyőzésére.
Ma már az ismertet sem tudjuk legyőzni.
Az emberek nem élik meg az életet a maga valóságában, mert a szokások és konvenciók rabjai.
Csak azok látják meg a világot a maga valóságában, akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek.
Figyeljünk a belső hangra, mert az igazság a szívünkben rejlik.
A legmélyebb belső felismerések tárják fel a legnagyobb igazságokat.
Ne azt mondjuk, hogy „én ilyen vagyok”, hanem azt, hogy „én ilyenné tettem magam”; mindenki olyan, amilyenné tette magát, vagy hagyta magát tenni.
A lelkiismeret sohasem hazudik.
Az emberi telhetetlenség határtalan; minden kielégített vágy újakat szül.
A bölcs embert már nem keserítik percenkénti lemondások.
Szeretetünk csendje ellenségeinkben is csendet teremt.
Amelyik kéz nem tud adni, annak simogatni kell.
A tiszta lelkű emberekre azt szokták mondani, hogy nem erre a világra valók; de mi lesz ezzel a világgal, ha egyszer elfogynak a nem erre a világra valók?
Csak a szívből jövő ima talál meghallgatásra.
A kérő ki nem önmagának kér, annak kérelme az egekig ér.
Aki soha nem vállal kockázatot az életben, sehová sem jut.
Aki nem akar, amikor tud; az majd nem tud, amikor akar.
Aki nem mer élni, nem fog fejlődni.
Kétféle ember van: az egyiket lesújtja, a másikat felemeli a sorscsapás.
Ha a lélek elég fejlett ahhoz, hogy elkerülje az életben felmerülő csapdákat, akkor az elért siker jutalmául szolgál; ha nem elég fejlett, és beleesik a csapdába, akkor a vergődéssel járó szenvedés a lelki fejlődését szolgálja.
Az emberek azért sétálnak bele önként az élet csapdáiba, mert tudat alatt érzik, hogy fejlődniük kell; és ennek leghatékonyabb módja, a rájuk zúduló bajokból eredő szenvedések átélése.
Ha fáj valami az ember lelkének, hagyja fájni.
A vétek ereje azért sodorja válságba az embert, hogy a valódi lénye főnixmadárként kiemelkedjen a szenvedés tüzéből.
Mindnyájan sötétben tévelygünk, de a szenvedés a világosság felé visz.
Az élet értelmének megismerése jobban visszatartja az embereket az öngyilkosságtól, mint az életösztön.
A fizikai világban a tapasztalás vezet el a megértéshez, a megértés a szeretethez.
Az igazi tudás nem kérkedik, nem hivalkodik.
A tudás olyan mértékben gyarapszik, amilyen mértékben használják.
A lélek a világegyetem bölcsességét hordozza magában.
Sok felesleges szenvedéstől kímélne meg bennünket, ha tudatosulna bennünk, hogy: „Isten mindent megtesz értünk, de semmit sem helyettünk.” Amikor azt mondod: „Feladom” gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: „Egek! Micsoda lehetőség!”
Nem vagyunk több csak egy-egy tégla, de együtt mi vagyunk a ház.
Egyetlen ember apró döntése is szétsugárzik a világban, és mint láthatatlan szál beleszövődik a történelem végeláthatatlan szőnyegébe, formálva azt.
Nincs olyan hosszú út, melynek vége ne lenne.
Minden jó, ha a vége jó.
Minden végben benne van egy új kezdet lehetősége.
A közmondás az emberi bölcsesség kikristályosodott formája.
A számok segítenek spirituális összhangba kerülni a világmindenséggel.
Mindenki, aki néz, de nem lát, vak; mindenki, aki lát, de hallgat, duplán vak; csak azok látók, akik másoknak fényt visznek.
A gúny az a védőfal, amelyet a gyávák és a közömbösek emelnek maguk és az őket megrémítő, felkavaró lehetőségek közé.
A rész semmi, az egész minden.
Aki nem ismeri a múltat, az nem ismeri a jelent sem.
A jelen az alakítható jövő megváltoztathatatlan múlttá válásának folyamata.
Ne a múlandó, hanem a maradandó után vágyakozz.
Az élet szüntelen küzdelemben születő állandó átváltozás.
Minden változik, ugyanakkor minden örök.
Az idő igaz, de ledönti mi nem az.
Ha az evolúció nem tud érvényesülni, jön a revolúció.
A fizikai lét, a fennmaradás előfeltétele a fejlődőképesség; az evolúció nem kegyelmez senkinek, és semminek; ami fejlődésképtelen, elpusztul.
Bármekkorára nő is a fa, bármilyen vastag lesz a törzse – állapota, fennmaradása a hajszálgyökerektől függ.
Az embereknek a legtöbb kárt az élvhajhász életmódhoz való vonzódás, és a szenvedésfóbia okozza.
Attól irtóztok leginkább, amiből a legtöbb hasznotok származna, és azért töritek magatokat a legjobban, ami a legtöbb kárt okozza nektek.
Minél fejlettebb a lélek, annál több dolgot tud nélkülözni.
Az emberi fejlődés az öntudatra ébredéstől, az önmegismerésen keresztül, az önmegvalósítás irányába tart.
Az emberiség fejlődésre van ítélve, de a haladásért nagy árat kell fizetni.
A sárból nem lehet csak úgy kirepülni.
Nektek megvolt a bátorságotok emberként élni, és részt venni Isten nagyszerű vállalkozásában, a földi életben; mi minden embert egy nagy kaland résztvevőjének tekintünk.
Az élet minden borzalmával együtt csodálatos kaland.
Van, akiről tudtok, és van, akit olyan gyakran emlegettek, hogy még a „csapból is az ő neve folyik”; Az igazán nagy emberek azonban ismeretlenek maradnak; A világ java a történelemben fel nem jegyzett cselekedetekből áll össze; Olyan emberek áldozatos munkája emelte civilizációtokat a jelenlegi szintre, akikről senki sem tud, akik jeltelen sírokban nyugszanak.
Az igazi csatákat háború nélkül, észrevétlenül nyerik meg.
Életünk minden percében vizsgázunk; minden tettünk befolyásolja sorsunkat, meghatározza jövőnket.
A jövő bennünk van, a magvait folyamatosan vetjük; mindennapi cselekedeteink állandóan változtatják a jövőnket.
A történelem nem más, mint a karma törvényének időbeni illusztrációja.
Ha meg akarjátok változtatni a világot, előbb a gondolataitokat kell megváltoztatni.
A szellem teremtő erő.
Az ismeret nem ajándékba kapott, hanem küzdelem árán kiérdemelt kincs.
A megérzés a lélek tudása.
A zseni azt is tudja, amit sose tanult.
A zseni minden korra érvényeset alkot.
A küzdelem a halállal nagyon jó iskola; főleg ha túléli az ember.
A csábítás a halál legfőbb szövetségese.
Nem a bűneink miatt, hanem a bűneink által bűnhődünk.
A bűnös saját bűneinek kötelékével kötöztetik meg.
A bűn megvallása az első lépés a bűnbocsánat útján.
A látható világ a láthatatlan világ ítélete alatt áll.
Az igazi valóság a függöny mögött rejlik.
Van, aki egész életében jelet keres, mert nem tudja, hogy a keresés igénye maga a jel.
Az a fontos, ami felé tartunk, és nem az, hogy milyenek vagyunk.
Akit nem húz a magasság, az a mélységbe zuhan.
A meg nem élt tudás bűnné válik.
A tudásnak megváltó ereje van, ha az elvei igazságon alapulnak.
Ki-ki a saját helyén világítson.
Szolgálat útján lesz a szabadság teljesebb.
Töltsd be jobban a helyet, ahová tétettél, és az Úr megnyitja előtted az utat.
Teljesítsétek a feladatotokat a földi életben, mert teremtéseteknek oka és következménye van.
Vegyünk példát a természetről, hogy milyen pedánsan végzi a dolgát. Nem érdekli a maga haszna; mindig minden körülmények között a legtöbbet és a legjobbat adja magából.
Ma már nem azt nézik az emberek, hogy mit tegyenek az Úr asztalára, hanem azt, hogy mit vehetnek el róla.
A jól végzett munka Istennek adott ajándékká válik, melynek jutalma, hogy a tökéletes munka békéje költözik szívünkbe.
Amikor adunk, akkor kapunk.
Amikor megbocsátunk, bocsánatot nyerünk.
A szeretet toleranciát szül, a tolerancia békét.
A szegénység üdvözít.
Fájdalomból születik az igazi boldogság.
Az embernek nem lelke van, az ember maga a lélek.
A lélek azért költözik fizikai testbe, hogy megtapasztalja, és kiteljesítse önmagát.
Aki nyitott az életre, az előtt kinyílik az élet.
A megismerés útja a szenvedés.
A lélek nem késztermék, hanem keletkezési folyamat.
A lélek formálja a testet.
Akiben káosz van, az csak káoszt tud teremteni maga körül.
A múltad meghatároz, de ne legyen teher az életedben.
Minden dolognak a vágy a szülője.
A kezdet kezdetétől végtelen megvalósítási lehetőséget biztosítottam valamennyi rögeszmétek számára. Éljétek ki! Tapasztaljátok meg! Szembesüljetek vágyaitok, szenvedélyeitek és gondolataitok minden következményével.
Aki nem tapasztalja meg magában a gonoszt, az nem képes kifejleszteni a jóra való ösztönét sem.
A földi örömök igénybevételének helyes módját kell megtanulnunk, nem a róluk való lemondást.
Aki úgy ismeri meg a világot, hogy önmagában hiányt szenved, az mindenben hiányt fog szenvedni. Éld az életet a maga teljességében.
Mindenki annyi terhet bír elviselni, amennyit rámértek, mert a terhek mellé erőt is kapunk; a ránk nehezedő teher csak akkor válik elviselhetetlenné, ha önsorsrontó cselekedettekkel tönkreteszzük az életünket.
Minél magasabbra jut valaki, annál nagyobb a mélység alatta.
Az ima a végső menedék; ahol az értelem felmondja a szolgálatot, ott már csak az ima segíthet.
Isten nem látható módon, hanem belső megtapasztalás révén mutatkozik meg.
A csend közelebb visz Istenhez.
A sok pénz eltávolít Istentől, a kevés közel visz hozzá.
Az önfeladás visz Istenhez.
Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Istent a szíved rezdüléseiben, az elméd csendjében találod meg.
Aki Isten tudásának részese, az részese a gyötrődéseinek is.
A tapasztalás érleli meg a bizonyosságot.
A múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék.
A világmindenség nem sebtében összetákolt rendszer, hanem állandó fejlődésben kibontakozó isteni terv.
Aki a házát jól igazgatja, nagyobb egységet is jól igazgathat.
Hogyan igazgathat valaki száz embert, ha a saját házát sem képes?
A család feje a férfi; a férfi feje a Krisztus, Krisztus feje az Isten.
Ősz hajban van a bölcsesség.
Az öregember előtt kelj fel!
Neveld gyermekedet Isten útmutatása szerint szigorral, a fegyelmezés pálcája ne legyen messze a kezedtől; de soha ne engedd, hogy kézségbe essen!
Nem kell a jó – akkor nesze, itt a rossz!
Többet ér a tökéletes szív, és a jó akarat, mint a gazdasági előny.
A félelem rosszindulatot szül az ismeretlennel szemben.
Aki a házát jól igazgatja, nagyobb egységet is jól igazgathat.
Hogyan igazgathat valaki száz embert, ha a saját házát sem képes?
A nagy szakadékok fölött csak vékony híd ívelhet, s ezen nem mindenki érzi magát biztonságban.
A tudás hatalom.
Az egyik vas élesíti a másikat.
Elménkbe helyeztetett a végtelen; de úgy, hogy át ne ölelhessük azt.
Elménkbe helyeztetett a végtelen; de úgy, hogy át ne ölelhessük azt.
Van, aki egy város fölött uralkodik, mégis egy asszony szívében raboskodik.
A kétségbeesés még a legbölcsebbeket is tévútra vezetheti.
Az Egész fényében ismerkedhetünk meg annak részleteivel.
Ha nem szolgálja az Egészet szeretetből; majd szolgálja azt öntudatlanul.
A jog alapja a kötelesség
Többet ér a tökéletes szív, és a jó akarat, mint a gazdasági előny.
A kő maga mutatja meg, hogy mivé akar válni a művész vésője alatt.
A társadalom alapja a család.
A Világegyetemben vagy a Teremtésben minden mindennel összefügg.
Az idő megszüli a maga gyermekét.
A puding próbája az evés.
Az erőszak a gyengék végső menedéke.
Sohase hagyd, hogy az erkölcsi érzéked meggátoljon a helyes cselekedetben!
A hit alapja a pontos ismeret.
Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon.
Ha sikerül helyesen ítélkezni saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy.
Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Ami értelmet ad az életnek, értelmet ad a halálnak is.
Csak egyetlen igazi fényűzés van: az emberi kapcsolatoké.
Ha csupán anyagi javakért dolgozunk: magunk építjük magunk köré börtönünket. Bezárjuk magunkat, magányosan, hamunál hitványabb pénzünkkel, amely semmi olyat nem nyújt, amiért érdemes élni.
A tapasztalat bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem az, amikor mindketten ugyanabba az irányba néznek.
Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel a számomra a világon. És én is egyetlen leszek a számodra.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hosszú

(Nincs, 2017.11.09 21:49)

Rohadt hosszú, hogy vegyem ki a lényeget semmi értelme.