Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Esküvői, nyári babonák

2013.06.07

Sokan úgy érzik ahhoz, hogy a nagy napon minden tökéletes legyen, nem elég a több hónapos elõkészület. Ezért inkább hallgatnak a régi, fõleg népi eredetû hagyományokra és babonákra, ezzel egy kis "égi" segítséget is kérve erre az alkalomra.


Mindenki ismer legalább 1-2 babonát - kéményseprõt látni szerencse; a négylevelû lóhere is szerencsét hoz, péntek 13-a szerencsétlenség stb. -- ,van amelyikben hiszünk, de vannak olyanok is melyeket fenntartássál kezelünk, mégis "szükség esetén" alkalmazzuk õket. Ebbe a kategóriába tartoznak az esküvõi babonák is, melyek mára a nagy nap szerves részeivé váltak. Nem úgy kezeljük ezeket már, mint babonákat, hanem egyiket-másikat ugyanolyan természetesnek tartjuk, mint az "Igen" kimondását.

Az elsõ ilyen babona, amit már minden menyasszony, sõt minden kislány jól ismer, hogy az esküvõ elõtt a võlegény nem láthatja a menyasszonyi ruhát, mert ez balszerencsét hoz.


A ruha után a kiegészítõk babonáin van a sor. Legyen a menyasszonyon valami új - ami általában a ruha, vagy a fehérnemû - ami a sikeres életet jelképezi. Legyen valami régi - antik családi ékszer, vagy a nagymama fátyla - ez a menyasszony lányságát szimbolizálja. Valami kék, ami a tisztaságra utal - harisnyakötõ, vagy kék virág a hajban. És végül valami kölcsön, ami arra emlékezteti a menyasszonyt, hogy mindig lesznek barátai és ott lesz a családja, aki segít bármiben.

 

A kiegészítõkön túl, fontos szerepe van a menyasszonyi csokornak, mely a boldogságot jelképezi. Mivel a szertartás után a boldogság megérkezett, a párnak már nincs szüksége tovább a csokorra. Ilyenkor a vendégsereg hajadon nõtagjain a sor, aki elkapja az csokrot, az megy férjhez legközelebb. De a nõtlen férfiak sem maradhatnak ki a sorból, az õ sorsukat a võlegény által eldobott harisnyakötõ dönti el.


Jó ötlet, ha a menyasszony külön dobócsokrot készítettet, így meg tudja õrizni az eredetit. Ha az ifjú pár valamelyik szülõje már nem él, az a szokás, hogy az esküvõ másnapján a pár kiviszi a csokrot a sírjukra.

A templomba vezetõ úton a házasulandók elé rózsaszirmot szórnak, míg a házasságkötõ terembõl kifelé rizs- vagy gabonaesõ fogadja az újdonsült házaspárt, mindkét esetben a termékenységet akarják segíteni ezekkel a babonákkal.

 

A templomból kifelé vezetõ úton a vendégek többféleképpen is megpróbálhatják megakadályozni a fiatalok útját:

- a sorfalból páran megpróbálják megakadályozni az útjukat;

- a templom elé egy farönköt tesznek, ezt együtt kell elfûrészelniük;

- a rokon gyerekek szalagokat feszítenek ki a fák között, csak akkor engedik tovább õket, ha cukrot, vagy aprópénzt kapnak;

 

Ha sikerül ezeken átjutniuk, akkor az élet akadályait is könnyen fogják átvészelni. Ha az új házasoknak sikerült elérnie a lagziba, akkor szokás, hogy a feleség ölébe egy kisfiút ültetnek, hogy biztosan legyen a gyermekeik között fiú, aki majd tovább viszi a család nevét.

 

Régen nagyon komolyan vették, hogy ha a lagzi alatt valakinek sikerül a menyasszonyt elrabolnia, akkor az új férj nem érdemelte meg feleségét. Ha a feleségére nem tudott vigyázni, legalább a csokorra próbáljon meg vigyázni, ha ez sem sikerül, akkor az elrablás alatt felmerülõ költségeket neki kell állnia.

Nemcsak a menyasszonyt, de a cipõjét is el szokták lopni, majd kezdõdik az árverés, melynek végén a võlegénynek kell licitálnia, hogy visszaszerezze arája cipõjét és az így összegyûlt pénzt. A fiatalok pénzzel segítésének másik módja a menyasszonytánc, ilyenkor "Eladó a menyasszony!", a vendégek egy kosárba, vagy fazékba pénzt dobálnak, és utána táncolhatnak a menyasszonnyal.
Hogy a szegénységet és a rossz szellemeket elûzzék, minél nagyobb zajt kell csapni. Ezt Amerikában a kocsi mögé kötött konzervdobozokkal, míg Európában a tányértöréssel érik el.

 

Ha minden babonát nem is szoktak betartani, de párat érdemes, hiszen ha nem is hiszünk a hatásukban, színesíthetjük velük a nagy napot.

-----------------------------------------------------

Szent Iván éj

 

Az év legrövidebb éjszakáján a nyári napfordulót ünnepeljük. A régiek hiedelme szerint varázslatos éjszaka ez, amikor szinte bármi megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek. A néphagyományokhoz illően – világszerte – örömtüzeket gyújtanak, melyeknek csodás erőt tulajdonítanak.

 

Szent Iván hava (Nyárelő, Napisten hava) Junónak, a Holdistennőnek a hónapja, aki a házasság által megszentelt szerelem pártfogója s a családi áldás istenasszonya. Ő védi az asszonyokat, kiket egészséggel és szépséggel ruház föl. A művészetben úgy ábrázolják, mint a házasság harmóniájában kifejlett női szépséget. Kedvenc madara a páva.

 

Június 21-e, a nyári napforduló szinte az összes kultúrában a Nap, és ennél fogva a fény diadalának ünnepe volt, amely a pogány ember hiedelmei szerint a világosság és a sötétség állandó harcán alapult. A természettel összhangban élő, kereszténység előtti ember a nyárközépi tűzgyújtással elsősorban a Napot kívánta megsegíteni a sötétséggel vívott küzdelmében, a tűz fényének erejével pedig az ártó szellemeket igyekeztek minél messzebb űzni.

A sötétség és az ahhoz kapcsolódó rontó hatások így egy időre – még ha csak egyetlen éjszakára is – de elveszítették hatalmukat az ember felett. Bár a kereszténység elterjedése után a Nap megsegítésének motívuma a mindinkább háttérbe szorult, a tűzünnep mégis megőrizte korábbi szimbolikáját és mágikus karakterét, mivel a tűz gyakorlati hasznával együtt már a régi korok emberei számára is nélkülözhetetlen erőt képviselt.

 

Az év leghosszabb napja, a föld bősége, szépsége, ereje teljében. Csúcspont. Ettől kezdve rövidülnek a napok, míg Yule napján újra meg nem fordul a Nap járása.
E nap alkonyán megnyílnak a világok közti kapuk, és a tündérnép átjön a mi világunkba...


A naptárreformok miatt van csúszás

A nyári napforduló az évnek az a jellegzetes időpontja, amikor a Nap az égbolton a legmagasabb delelési ponton áll. A Föld – különösen az északi félteke – ilyenkor terményekben bővelkedik, szépsége és ereje teljében van. Egyféle csúcspont ez, hiszen a nappalok a következő napfordulóig innentől már csak rövidülhetnek. Ezen a napon – június 21-én – az év leghosszabb nappalát és legrövidebb éjjelét élhetjük meg évről-évre.

Szent Iván éjjele mégsem június 21-ére, hanem június 24-ére esik, ennek oka azonban a tropikus időszámítási mód sajátosságában és a tényleges naptári évek közti különbségben, illetve az egykori naptári reformokban rejlik. Így a nyári napforduló napja és megünneplése időben napjainkra már elvált egymástól. A nyár csillagászati értelemben vett kezdete korábban valóban Szent Iván napra, azaz június 24-ére esett, de erre ma már az eltolódás miatt három nappal korábban, június 21-én kerül sor. Évszázadok, vagy egy évezred múlva a napfordulók még korábbi dátumra fognak esni.

A holtak a Tejúton távoztak

A nyári napforduló már a neolitikus idők óta jelentőségteljes nap az emberiség történetében. A kelták, a germánok, a szlávok és az északi népek többsége már a kezdetektől megünnepelte ezt, mint ahogy ezt ma is teszik. Papjaik, druidáik a Föld és az Ég nászának tartották e különös napot, s ennek megfelelően is tisztelegtek előtte.

A korai pogány népek spirituális vezetőinek némelyike hitte, hogy a leghosszabb nap éjjelén révületbe esve képessé válhatnak arra, hogy testüket elhagyva a Tejúton keresztül eljussanak a holtak birodalmába, az alsóvilágba. Ennek a páratlan utazásnak az volt a célja, hogy a holtakkal érintkezve útmutatást és segítséget kérjenek többek között a jövőről, a termésről, a gyermekáldásról, a viszályokról, vagy az istenek megbékítésének módjáról.

Keresztelő Szent Jánost ünnepeljük


Mivel a keresztényi logikába is beleillett a fény és a sötétség küzdelme, ezért a kereszténység végül ezt a napot Keresztelő Szent János napjává tette. Az Iván elnevezés a régi magyar Jovános, Ivános alakból ered, illetve a János névnek a szláv formájából.

Európa szerte – különösen az északi és a szláv népek – gyakorolták Szent Iván varázslatos éjszakáján a mágikus praktikákat, amelyek a megtisztulással, gyógyítással, az egészség megőrzésével, szerelemmel, a házassággal és a termékenységgel voltak szoros kapcsolatban.

Nem volt ez másképp a magyar néphagyományban sem, s a tűz nem véletlenül vált a világosság, a tisztaság, az egészség, a szenvedély, az elevenség, a szerelem és az örök megújulás jelképévé a magyar hiedelemvilágban is. A nyári napfordulóra eső Keresztelő Szent János ünnepe az V. században vált elterjedtté, s a keresztény ünnep magába olvasztotta mindazokat a hiedelmeket és rítusokat, amelyek korábban a különböző népeknél a nyári napfordulóhoz kapcsolódtak.

A Nap megsegítése

 

Az ősi ember, aki még mágikus összhangban élt a természettel, a nyárközépi tűzgyújtással minden bizonnyal a Napot próbálta meg támogatni a sötétséggel vívott harcában.

 

A kereszténység uralomra jutása után a Nap megsegítésének motívuma fokozatosan a háttérbe szorult, ennek ellenére a tűzünnep megőrizte mágikus karakterét. Ez mindenekelőtt magának a tűznek volt köszönhető, amelyet a régi korok emberei gyakorlati haszna mellett a világosság, a tisztaság, az egészség, az elevenség, a szenvedély, a szerelem és az örök megújulás jelképének tekintettek. Így válik érthetővé, hogy miért pont a megtisztulással, a gyógyítással, az egészség megőrzésével, a szerelemmel, a házassággal és a termékenységgel kapcsolatos mágikus praktikákat gyakorolták Európa-szerte Szent Iván varázslatos éjszakáján.

 

Egy középkori krónikás szerint a nyári napforduló ünnepét a következő, tűzzel kapcsolatos mágikus népszokások jellemzik:

1.      hatalmas örömtüzek gyújtása;

2.     a szántóföldek megkerülése égő faágakkal;

3.     lángoló kerék legurítása egy magaslatról.


Ezen a napon pedig ilyen dolgokat szoktak cselekedni:

 

·        A gyermekek szemetet, csontot egybeszednek, hogy azt megégessék, és füstöt csináljanak, melynek ezt az okát tartják, hogy a tájban a pogányok a kutak körül tüzet szoktanak volt tenni, hogy a kígyók ne szaporodjanak ott, minthogy ez Szent János napja tájában szokott lenni, a keresztények – a tudatlanság is segítvén – a tájba tüzeket tettek, azokat által szökdösték, és azt kívánták, hogy minden szomorúságuk égjen el.

 

·        Égő üszköket szoktak kezekben hordozni és azokkal a határokat kerülni, azt gondolván, hogy így áldatik meg az ő földeiknek termése.

 

·        Némely helyeken ezen a napon kerekeket forgatnak, amelyek azt jelentik, hogy a nap már az égen felső pontjára hágott és minden dolgok változnak."

 

Szent Iván napi magyar népszokások


A Szent Iván naphoz fűződő hiedelmek és szokások egyrészt a szomszédos népektől, másrészt egyházi közvetítéssel kerültek hozzánk. A magyar szokások szerint régen a június hónapot is Szent Iván havának nevezték. A nyárközépi tűzgyújtást, illetve a tűzcsóvák forgatását – népies nevén lobogózást – a történelmi Magyarország egyes területein, főleg Nyitra megyében Szent Iván napi dalok éneklése kísérte.

A tűz körül álló asszonyok különféle illatos füveket, virágokat füstöltek, s ezeket később fürdők készítéséhez használták fel. Gyógyító hatást tulajdonítottak a tűzbe vetett almának is, mondván, aki abból eszik, nem betegszik meg. Baranya megyében a sírokra is tettek a sült almából, míg Csongrád megyében azt tartották, hogy a tűzbe dobott alma édes ízét az elhunyt rokonok is megízlelhetik.

Szerelmi praktikák és jóslások is fűződnek e naphoz. A szalmából és a többféle fából megrakott tűz fölött a hagyomány szerint a lányok átugráltak, amíg a fiúk azt figyelték, ki mozog közülük a legtetszetősebben. Az ugrások magasságából és irányából persze sokféle jövendölést lehetett kiolvasni.

Európa-szerte nagy ünnep


A pogány szlávok a nyári napforduló ünnepén nagy tüzeket gyújtottak a fás, bokros vízpartokon.
Először csak énekeltek, ettek-ittak a tűz körül, külön a nők, külön a férfiak. Éjfél közeledtével feláldoztak egy fehér tyúkot és egy fekete kakast, s vérüket égő olajjal teli tálba csurgatták. Az áldozat után hosszan tartó körtáncba kezdtek, majd amikor a tüzek kialudtak, ledobálták ruháikat és beugráltak a vízbe. Itt azután mindenki azzal töltötte a kedvét, akivel a sötétben összekerült.


Portugáliában a nyári napforduló ünnepe a „Santos Populares”, vagyis a népszerű szentek ünnepségsorozat egyik elemeként vonult be a köztudatba. Az ünnepsorozat egyik legérdekesebb és egyben régi hagyományokat idéző pillanata, amikor Lisszabonban két-háromszáz szerelmespár egyszerre mondja ki egymásnak a boldogító igent. Ők ugyanis ilyenkor emlékeznek meg Szent Antalról is, aki a házasságközvetítés szentje. A szerelmesek ilyenkor bátran vallanak szerelmet kiszemeltjüknek egy cserép bazsalikom és egy szerelmes vers kíséretében.

Keresztelő Szent János ünnepén Portóban tele vannak az utcák ünneplő emberekkel, akik virágzó fokhagyma csokorral vagy kisebb méretű műanyag kalapáccsal veregetik meg finoman a mellettük elhaladókat, s ezzel szerencsét kívánnak nekik. Az idősebbek szerint így próbálják meg visszaterelni egymást a helyes útra. Természetesen az ünnep elmaradhatatlan kelléke a vidám tánc és az éjszakai tűzijáték a Douro folyó felett.

Spanyolországban, a valenciai tartományban és különösképpen Alicante város környékén az emberek korábban a város helyett a tengerparton ünnepelték a nyári napfordulót Szent János napján. Napnyugta után máglyákat gyújtottak, majd a tűzrakásokat körbetáncolták, miközben petárdákkal durrogtattak, végül pedig a tengerben úsztak a kora hajnali órákig.

Alicante városban a legfontosabb helyi ünnepé vált Las Hogueras néven. Ezen az éjszakán itt városszerte több méter magas, művészien elkészített papírmasé figurákat állítanak, amelyeket június 24-én éjfélkor meggyújtanak. A színes figurák sokszor szatirikus megjelenésűek, nem egyszer a helyi viszonyokat és ismert személyiségeket kritizálják.

 

Egy XVI. századi krónikából megtudhatjuk, hogy Németország szinte minden településén örömtüzeket gyújtottak Szent János napjának előestéjén.
A környék apraja-nagyja összegyűlt egy-egy ilyen tűz körül, ahol énekkel és körtánccal múlatták az időt. Az emberek üröm- és verbénafüzéreket aggattak magukra, a tüzet pedig a kezükben tartott szarkalábcsokron keresztül nézték, abban a hitben, hogy ez megőrzi szemük épségét az elkövetkezendő egy évben. Hajnaltájt az ürmöt és a verbénát bedobálták a tűzbe, a következő szavak kíséretében: „Hagyjon el minden balszerencsém és égjen el ezekkel”.

 

Lotharingiában nagy halom szalmát gyűjtöttek össze egy domb tetején.
Ezt követően hatalmas fakereket építettek, majd teljesen beburkolták a szalmával. A kereket úgy tették némileg irányíthatóvá, hogy egy hosszú, mindkét oldalon messzire kiálló tengelyrudat illesztettek bele. Éjfél felé lángra lobbantották a kereket, és örömujjongásokkal kísérve elindították lefelé a lejtőn. A mellette futó legényeknek az volt a feladatuk, hogy a tüzes monstrumot egy közeli folyóba tereljék. Ha ez sikerült, a környék lakói bőséges szüretre számíthattak abban az évben. Talán mondanunk sem kell, hogy a lejtőn leguruló tüzes kerék a Napot jelképezi, amely a nyári napforduló után életének hanyatló periódusába lép.

 

A XIX. század végéig szinte nem volt olyan falu Európában, ahol ne lángoltak volna fel a nyárközépi tüzek.
Németország egyes vidékein a gyerekek házról-házra járva gyűjtötték össze a tüzelőt a Szent János-éji örömtűzhöz. Azt gondolták, hogy aki nem járul hozzá a közös tűzhöz, annak a vetésén nem lesz áldás, különösen a kendere marad csökött. Ezen az éjszakán sok gazda kioltotta a tüzet házi tűzhelyén, s egy olyan zsarátnokkal gyújtotta meg újra, amely a közös nyárközépi máglyáról származott. Számos helyen úgy hitték, hogy aki átugorja a tüzet, azt nem gyötri  majd a hátfájás aratáskor. Bajorország egyes vidékein az öregek az örömtűzből származó botokat dugdosták a földbe, abban a reményben, hogy ez magasabbra növeszti majd a lent. Ez a szokás minden bizonnyal összefügg azzal a hagyománnyal, hogy a nyárközépi tűz lángjainak magassága meghatározza a len és a kender magasságát. Sok helyen a tűz átugrálásával ugyancsak a növények növekedését próbálták meg serkenteni.

 

Baden környékén úgy vélték, hogy azoknak a fiataloknak a szülei fogják a legbővebb termést betakarítani, akik a legmagasabbra ugrottak a Szent János-napi tűz fölött.

 

Vidéki örömök az éjféli nap országában

Az ünneplés azonban nem csak délen hagyomány. Svédországban nem Szent Ivánhoz kötik az év leghosszabb napját, hanem Keresztelő Szent Jánoshoz. A Midsommar – amely mindig a június 20. és 26. közötti szombatra esik – nem véletlenül nagy ünnep: nyúlfarknyivá válnak az éjszakák, bőségesen kárpótolva őket a téli sötétségért. Itt az év leghosszabb napja késő májustól kora augusztusig tart, amikor az északabbi területeken egyáltalán nem megy le a nap.

 

Svédországban a nyárközépi máglyákat általában a keresztutakon lobbantották lángra. A tűz táplálásához kilencféle fára volt szükség. A falusiak egy bizonyos fajta mérges gombát dobáltak a lángok közé, hogy megtörjék a manók és más természetfeletti lények hatalmát, amelyek a néphit szerint ezen az éjszakán a legaktívabbak. A régi svédek ugyanis azt tartották, hogy a nyári napforduló éjszakáján megnyílnak a hegyek, és a föld mélyének lakói elözönlik a fenti világot.

Ilyenkor a romantikusabb lelkületűek előszedik az egyébként sosem használt népviseletet, és zöldekkel, virágokkal, szalagokkal feldíszített májusfák körül táncolnak, koszorúval a hajukban. A többiek csendben kivárják az esti dorbézolást.

Csehországban a szerelmesek koszorúkat dobáltak át egymásnak a nyárközépi tűz fölött. Amikor a lángok lelohadtak, minden pár kezet fogott, és háromszor átugrott a tűzön. A hagyomány szerint, akik ezt megtették, hamarosan összeházasodtak, ráadásul egy évre védettséget szereztek a lázzal járó betegségekkel szemben. A megpörkölt koszorúkat hazavitték; egy részével megfüstölték a házat és az istállót, hogy biztosítsák az emberek és az állatok egészségét, a többit pedig egy éven át megőrizték. Vihar idején egy keveset mindig elégettek belőle a tűzhelyen, és közben imádkoztak, hogy a vihar ne tegyen kárt a házban és a termésben.

 

Európa sok más vidékéhez hasonlóan Csehországban is sokáig eleven volt a kátránnyal bekent kerék magaslatokról való legurításának szokása. Ezenkívül a fiúk összegyűjtötték az elnyűtt seprűket, majd szurokba mártották és meggyújtották őket. A lángoló seprűket azután a levegőbe dobálták, vagy körbefutották velük a szántóföldeket. A seprűk csonkjait a veteményeskertek földjébe dugdosták, hogy megóvják a növényeket a bogaraktól és a férgektől.

 

A nyárközépi tűz különféle maradványait Európa szerte kitűnő amulettnek tartották. A hamuját a földekre szórták, hogy távol tartsa a kártevőket; a félig elégett nagyobb faágakat az eresz alá vagy a tetőszerkezethez erősítették, hogy megoltalmazza a házat a villámcsapástól és a tűzvésztől; az elszenesedett kisebb gallyakat pedig előszeretettel alkalmazták az emberek és az állatok ellen irányuló rontás elhárítására. Az állatok rontástól való megóvásának egy másik elterjedt módja az volt, hogy a nyájat vagy a csordát keresztülhajtották a kialvófélben lévő tűzön vagy a kialudt tűz hamuján.

 

Litvániában másnap reggel azok a legények, akik a Szent Iván-éji tüzet táplálták, nagy mennyiségű tejet és tejterméket kaptak a tehenes gazdáktól, hálából, amiért újabb egy évre sikerült megakadályozni a fekete boszorkányokat a tej elrablásában. Szintén általános volt a nyárközépi tűzben megégett gyümölcsök gyógyító erejébe vetett hit.


Szeged környékén például tűzbe dobott, majd onnan kipiszkált almát fogyasztottak a torok- és hasfájás elmúlasztására vagy megelőzésére.

 

Láthatatlanná tevő páfránymag

 

A nyári napforduló ünnepét egykor a jövendőmondásra is különösen alkalmasnak tartották.


Karcagon és Kéthelyen a Szent Iván-nap előtti kakukkszó olcsó, az utána való drága gabonát jósolt. A palóc lányok a tűz kialvása után a kenderföldre mentek, és ott egyenként a kenderbe heveredtek. Azt tartották, hogy amelyikük után a letiport kender feláll, az egy éven belül férjhez megy. Abaúj-Torna megyében a fiatal házasok 13 szem parazsat tettek egy fazékba. Az asszony felhajította a fazekat jó magasra, és ha egy szem parázs sem hullott ki belőle, boldog családi életre számíthattak.

 

A néphit szerint Szent Iván előestéjén virágzik a páfrány.
Az aranyosan fénylő virág csak néhány pillanatig él, azután elhervad és elenyészik. Aki keresve-keresetlen mégis rálel, érteni fogja az állatok nyelvét és meglátja a földbe rejtett kincseket. A dunántúli Somló vidékén úgy tudják, hogy a boszorkányok a páfrány virágának köszönhetik mágikus erejüket és tudásukat.

A szatmári Sárközben azt is tudni vélték, hogy aki megszerzi a páfrány virágát, nem csak az állatok, hanem a füvek és a fák beszédét is megérti.
A páfrány virágát vagy magját egykor Európa-szerte láthatatlanná tevő varázsszernek tartották.
A következő szavak Shakespeare IV. Henrik című drámájában hangzanak el: "páfránymag balzsamunk van, s láthatatlanul járunk-kelünk".

A néphit szerint azonban szinte lehetetlen megszerezni a páfrány virágát, mert a bimbó fakadását kísérő mágikus fuvallat mély álmot bocsát az emberre. Sokan úgy tudják, hogy abban a pillanatban, amikor a virág kinyílik, odarepül egy apró madár, és elragadja az ember elől. Mások viszont azt tartják, hogy maga az ördög szakítja le a virágot, mivel nem akarja, hogy más is rendelkezzen az általa birtokolt mágikus erővel.

 ..............................

Esküvői szokások és babonák

Mit jelképeznek az esküvői szokások? Mint minden ősi dolog, így az esküvő is tele van olyan szokással, szertartással, babonával, amelyek nélkül talán még ma sincs esküvő.

Angol szokás, hogy a menyasszonynak az esküvője napján szerencsés viselnie magán valami régi, új, kék és kölcsönkapott darabot. A régi jelzi a menyasszony hajadon életét, az új, hogy életében új fejezet kezdődik. A kék a hűség és tisztaság színe, illetve úgy is tartják, hogy aki kéket visel, fiúgyermeket is szül. A kölcsönkapott dolog pedig a házasság két legfontosabb kötelékét jelzi: a barátságot és a szerelmet.


A ruha fehér színe tisztaságot, szűziességet, örömöt és ünnepélyességet szimbolizál. A babona szerint szerencsétlenséget hoz, ha a vőlegény az esküvő előtt meglátja a menyasszonyt ruhájában. A fátylat csak a menyasszony hordhatja, mert a babona szerint az a koszorúslány, aki felpróbálja a fátylát, elcsábítja majd az ifjú férjet.

Gyöngyékszer
A gyöngyök a könnyeket szimbolizálják. A menyasszonynak nem szabad gyöngyöt viselnie az esküvőn, mert a gyöngy a könnyeket szimbolizálja, és sokat sír majd a házasság alatt.

Rizs és rózsaszirom szórás
Az oltárhoz vezető utat a koszorúslányok rózsaszirommal szórták be, a ceremónia után pedig a ifjú párra rizst szórtak. A szertartás után, amikor az ifjú pár a templomból vagy házasságkötő teremből kilép rizst szórnak rájuk, hogy házasságuk termékeny és gazdag legyen.
Romantikus szokás, hogy az oltárhoz vezető útra virágszirmokat szórnak. A rózsaszirmok a termékenységet a későbbi megpróbáltatásokkal teli, göröngyös út kisimítását szimbolizálják.


Csokordobás
A menyasszony a templom vagy házasságkötő bejáratánál hátat fordít a násznépnek és a még hajadon lányok közé dobja a menyasszonyi csokrot. A hagyomány szerint, aki elkapja, az lesz a következő menyasszony. Ma már nem a menyasszonyi csokrot szokták eldobni, hanem egy erre a célra készülő dobó-csokrot, általában a menyasszonyi csokor mását.


Koszorúslányok
A koszorúslányoknak eredetileg az volt a feladata, hogy díszes ruhájukban megtévesszék azokat, akik el akarták rabolni az arát. Egy másik változat szerint a koszorúslányok csak helyi hajadonok lehettek, akik a menyasszony előtt felvonulva a figyelem központjában lehettek, hogy így férjet találjanak. Azért viseltek egyforma ruhát, hogy egyenlő eséllyel indulhassanak.


Menyasszonyrablás
Régebben ez nagyon komoly dolog volt, mivel gyakran előfordult, hogy a menyasszonyt már az esküvői szertartás alatt elrabolták. Ha a vőlegény nem tudott menyasszonyára kellőképpen vigyázni, nem érdemelte meg, hogy feleségül vegye. Nem szabad hosszú ideig elmaradni, mert különben a vendégek unatkoznak, és a hangulat elromlik.

A menyasszony ölében kisfiú
Elterjedt szokás, hogy az esküvő alatt egy kisfiút ültetnek a menyasszony ölébe, mely a termékenységet jelképezi, és hogy a születendő gyermekek között mindenképpen legyen fiú, aki a család nevét továbbviszi.

Küszöbön átemelés
A hagyományok szerint az ifjú férj ölébe kapja asszonykáját, amikor először lépik át házasként közös otthonuk küszöbét, mert ha beléptekor a menyasszony elbotlik, az rosszat jelent. A nemes tett jó célt is szolgál: szimbolikusan megvédi feleségét a kísértetektől, amelyek leginkább a küszöb alatt szoktak megbújni.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Doxel14

(Vawex08, 2019.05.10 06:38)

http://bit.ly/2DV6bAh http://tinyurl.com/yxjtopvh http://bit.ly/2DTJgVM http://bit.ly/2H5kFhF http://bit.ly/2DOjwKH http://bit.ly/2Y9367p http://bit.ly/2Yhecr3 http://bit.ly/2YcwF7T http://tinyurl.com/y5ag7edg http://bit.ly/2H9SzCa http://bit.ly/2Y92Bu3 http://bit.ly/2DRDmVu http://bit.ly/2J42egN http://tinyurl.com/y52s7lms

Seqaq86

(Inesu74, 2019.05.09 23:17)

http://bit.ly/2YcAN8c http://bit.ly/2DV6jzL http://tinyurl.com/y2nkdcvc http://bit.ly/2YcAdY4 http://bit.ly/2DPIMQv http://bit.ly/2J1TKqo http://bit.ly/2DVp7if http://bit.ly/2Yczx4Y http://tinyurl.com/y3sfp4w6 http://bit.ly/2H6XC64 http://bit.ly/2DTo7eH http://bit.ly/2DRAt76 http://bit.ly/2H2o2pH http://tinyurl.com/y5m98rfr

Okeha89

(Aqaso31, 2019.05.09 17:50)

http://tinyurl.com/yyh37jcm
http://bit.ly/2Y7pxJW
http://bit.ly/2H5kHWP
http://bit.ly/2J8gOnB
http://bit.ly/2YbDmqY
http://bit.ly/2H9H3X8
http://tinyurl.com/y56ukodf
http://bit.ly/2DOjJ0r
http://bit.ly/2DSzgMw
http://bit.ly/2Yczx4Y
http://bit.ly/2H3f3Vm
http://bit.ly/2DX7sqC
http://tinyurl.com/y6x4bwp3
http://tinyurl.com/y2w3msqw
http://bit.ly/2DThCs1
http://bit.ly/2DVq4Hl
http://bit.ly/2PT3B2l
http://bit.ly/2DPMIAL
http://tinyurl.com/yyokmlj6
http://bit.ly/2E5kgvd

Xohaj10

(Isuxu60, 2019.05.09 10:01)

http://bit.ly/2H3gtPG http://bit.ly/2DULnZF http://bit.ly/2PPWpEp http://bit.ly/2YaZvWf http://bit.ly/2DTZTkq http://bit.ly/2H3ffE4 http://bit.ly/2HgScpt http://bit.ly/2E5jJcH http://bit.ly/2Yay4vR http://bit.ly/2E5jH4z http://bit.ly/2PT3LXv http://tinyurl.com/yynvj6je http://bit.ly/2DUIXdx http://bit.ly/2E5kdj1 http://tinyurl.com/y3qz3alx

Ajaja63

(Oyila56, 2019.05.09 04:36)

http://bit.ly/2Y61oUa
http://bit.ly/2Y9AV8f
http://bit.ly/2YbGWRO
http://bit.ly/2DSglla
http://bit.ly/2DTJADY
http://bit.ly/2H3f3Vm
http://bit.ly/2Y93yT9
http://bit.ly/2DOqS0L
http://bit.ly/2PQxTmq
http://bit.ly/2PNOOpE
http://bit.ly/2PTfllK
http://bit.ly/2DWxCJX
http://bit.ly/2H3HLFt
http://bit.ly/2E5keDB
http://bit.ly/2DOqdfN
http://tinyurl.com/y6yj3k8o
http://tinyurl.com/y4yt2o7e

Dubuz68

(Xojun47, 2019.05.08 21:26)

http://bit.ly/2PPWpUV http://bit.ly/2DX6TNw http://bit.ly/2DUMb0D http://bit.ly/2DTyGOW http://bit.ly/2DSUJFb http://bit.ly/2DTo2HV http://bit.ly/2YhcYvX http://tinyurl.com/yxmlr4zl http://tinyurl.com/y3fhn32z http://bit.ly/2YePE1Y http://bit.ly/2H3frmM http://bit.ly/2DSzgMw http://tinyurl.com/yyqlt6eg http://tinyurl.com/y5wpsman http://tinyurl.com/y5m98rfr http://bit.ly/2H6cn9b http://bit.ly/2J41xUJ http://bit.ly/2DOjJ0r http://bit.ly/2DV6bAh http://bit.ly/2DTIMPs http://bit.ly/2DVqhKD http://bit.ly/2J5zfcw

Acoyi94

(Atili60, 2019.05.08 16:01)

http://bit.ly/2Y93yT9 http://bit.ly/2YcwF7T http://bit.ly/2Ye1DfQ http://tinyurl.com/y5jdlpbj http://bit.ly/2YhebU1 http://bit.ly/2H0sSDS http://tinyurl.com/yxmlr4zl http://bit.ly/2H47Xjn http://bit.ly/2H0rrW0 http://tinyurl.com/y5a95xc8 http://bit.ly/2J63PCY http://tinyurl.com/y2vcr225 http://bit.ly/2Ye66PP http://tinyurl.com/y2q69gd9 http://bit.ly/2Yb1auX http://tinyurl.com/yxo4euva http://bit.ly/2H9STkm http://bit.ly/2H9TdQ6 http://bit.ly/2E5keDB http://bit.ly/2DUaMCR

Ewubu82

(Esiqe31, 2019.05.08 08:33)

http://bit.ly/2DOjz9l http://bit.ly/2DS9yrA http://bit.ly/2DTIMPs http://bit.ly/2DOq7EX http://bit.ly/2J42ah3 http://tinyurl.com/yyaqenlz http://bit.ly/2H3HjXN http://bit.ly/2Y5x9ge http://bit.ly/2DU0bb0 http://bit.ly/2H1GeQi http://bit.ly/2JaUw4L http://bit.ly/2H47e1D http://bit.ly/2DTo2HV http://bit.ly/2DOjJxt http://bit.ly/2H9HkcC http://bit.ly/2YhepKR http://bit.ly/2H9Gb4O http://bit.ly/2E5jRcb http://bit.ly/2H2n5xD http://bit.ly/2Yf6huh http://bit.ly/2J1TQOM http://bit.ly/2DTo8iL http://tinyurl.com/y26jv8b4 http://bit.ly/2DUVQ7h http://bit.ly/2DX8kLU

Mobur38

(Igofe89, 2019.05.08 03:07)

http://bit.ly/2GXmwF6
http://bit.ly/2Yf6opH
http://bit.ly/2DX36Qi
http://bit.ly/2DSp1bi
http://bit.ly/2DQE7xS
http://bit.ly/2H3GRJ5
http://bit.ly/2H4vMHO
http://bit.ly/2H0sDZu
http://bit.ly/2YcGx1s
http://bit.ly/2J7M7z0
http://bit.ly/2H9HjW6
http://bit.ly/2DWvlyp
http://bit.ly/2Yhdjid
http://bit.ly/2DUwcQl
http://bit.ly/2H6WIXe

Depiq24

(Edari36, 2019.05.07 20:01)

http://bit.ly/2YbGJhu
http://bit.ly/2DTMRTM
http://bit.ly/2DTJhsO
http://bit.ly/2H9T534
http://bit.ly/2J7ACHu
http://bit.ly/2YcA4E0
http://bit.ly/2E5jqP5
http://bit.ly/2DQyxLW
http://bit.ly/2YdaFKm
http://bit.ly/2Yf7mlP
http://tinyurl.com/yxdyd5op
http://bit.ly/2H4vII4
http://bit.ly/2DOpafR
http://tinyurl.com/yxo4euva
http://bit.ly/2PT3NyB

Imanu55

(Niguv79, 2019.05.07 14:36)

http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/achat-express-erecton-50-mg-moins-cher-site-francais-sildenafil http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/anaprox-order-no-rx-where-can-i-order-naproxen-cheap http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/acheter-pilule-protopic-tacrolimus-5-mg-generique-sur-internet http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-ivenox-ivermectin-ou-acheter-forum http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/levofloxacine-moins-cher-sur-internet-vente-du-levaquin-au-france http://www.facecool.com/profiles/blogs/pletal-online-bestellen-ohne-rezept-schweiz-pletal-online-kaufen http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-alfacalcidol-rapide-acheter-du-alfacalcidol http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/red-viagra-donde-comprar-de-confianza-chile-farmacia-online-sin http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/order-warafin-no-prescription-where-can-i-purchase-warfarin-fast http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/omeprazol-comprar-en-farmacia-en-linea-todo-en-medicamentos http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/amilorida-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida http://www.prds66.fr/profiles/blogs/cheap-puricos-300-mg-buy-online-where-to-order-allopurinol-in http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-proscar-finasteride-sin-receta-barato http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-acticin-permethrin-de-calidad-puerto-rico http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-oravir-famciclovir-250mg http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vitria-vardenafil-20-mg-1 https://whanswerz.com/5328/lamotrigina-farmacia-estados-lamotrigina-contrareembolso http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-azatioprina-sin-receta-fiable http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-vardenafilo-10-mg-con-seguridad-espa-a-comprar-levitra

Henap43

(Jeyif00, 2019.05.07 08:50)

http://flutes.ning.com/profiles/blogs/kann-ich-generische-retrovir-mit-mastercard-kaufen
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/commander-finasteride-en-ligne-pas-cher-sans-ordonnance-achat
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/acetazolamida-250mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/neo-gra-en-ligne-baisse-prix-acheter-avec-visa-sildenafil-citrate
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-osral-60mg-acheter-raloxifene-en-espagne
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/pantolup-pantoprazole-20-mg-generique-quel-site-acheter
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vasotec-enalapril-de-forma
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/cialis-bon-marche-et-site-fiable-vente-de-cialis
http://redtuvir.net/profiles/blogs/kaufen-sie-calobalin-ohne-rezept-und-bezahlen-sie-mit-mastercard
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-efavirenz-sin-receta-de-calidad
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/recherch-achat-rabeprazole-achat-aciphex-en-andorre
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-diltiazem-r-pido
http://property.ning.com/profiles/blogs/discount-nu-glyburide-1-25-mg-order-online-generic-nu-glyburide-2
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/carbidopa-levodopa-comprar-en-farmacia-online-ahora-mismo-puerto
http://wu-world.com/profiles/blogs/apydan-wo-ich-guten-preis-kaufen-kann-kaufen-apydan
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/order-itraconazole-generic-100-mg-itraconazole
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-genegra-sildenafil-citrate-25mg-online
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/loratadine-10mg-bon-marche-loratadine-pour-femmes-commander
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/wie-kaufe-ich-ledipasvir-sofosbuvir-ohne
http://brooklynne.net/profiles/blogs/espironolactona-25-mg-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-indapamide-1-5-mg-sin-receta-fiable
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-vantin-cefpodoxime-100-mg-en-farmacia-online

Topat10

(Gefeh63, 2019.05.07 01:40)

http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fazodin-env-o-libre
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viagra-sildenafil-citrate-sin-1
http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-rulide-150mg-sin-receta-de
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-fenofibrate-sin-receta-urgente-el
http://brooklynne.net/profiles/blogs/o-acheter-du-happigra-generique-sur-internet-bas-prix-2019-o
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-coumadin-warfarin-1mg
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/site-pour-commander-du-azathioprine-achat-azathioprine-50-en
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/bimatoprost-3mg-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-usa-donde
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/o-commander-tx-oint-tetracycline-acheter-du-tx-oint-montreal
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-defil-sin-receta-al-mejor-precio-el-salvador
http://foodtube.net/profiles/blogs/topiramate-en-ligne-bon-prix-achat-livraison-discrete-topamax
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fincar-de-forma-segura
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-acarbose-precose-25mg-barato-internet
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-biaxin-clarithromycin-con

Exafa85

(Wegak08, 2019.05.06 20:17)

http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-talys-20mg-au-rabais-livraison-express-acheter-talys
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-kamagra-sildenafil-citrate-pago
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/clarinex-como-puedo-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-rep-blica
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/betapace-40-mg-donde-comprar-en-l-nea-nicaragua
http://answers.codelair.com/42101/farmacia-comprar-generico-fluconazol-fluconazol-generica
https://answers.gtusolution.com/index.php/9742/mytadalaf-tadalafil-como-posso-comprar-gen%C3%A9rico-barato-pela-net
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/tadalafil-avec-dapoxetine-20-60-mg-sur-le-net-acheter-avec-visa
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/site-pour-commander-ondansetron-4-mg-ondansetron-ligne-canada
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/assurans-sildenafil-citrate-20-mg-comprar-sin-receta-y-pagar-con
http://foodtube.net/profiles/blogs/comprar-salbutamol-2-mg-por-internet-guatemala
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/comprar-havante-ahora-havante-online
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/progesterone-100mg-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-chile
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-zestril-10mg-online-where-can-i-purchase
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-spironolactone-25mg-en-ligne-spironolactone-100
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/progesterone-100mg-sans-ordonnance-acheter-securise-prometrium
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/dimenhidrinato-como-comprar-con-seguridad-ecuador
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/order-discount-olanzapine-pamoate-5-mg-can-i-order-olanzapine-in
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-norethindrone-acetate-5mg-avec-visa-achat-de
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tofranil-sin-receta-r-pido
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-procyclidine-urgente
http://www.facecool.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-triamcinolon-aristocort-mit-einem-visa-kaufen
http://answers.codelair.com/39266/farmacia-comprar-generico-amitriptyline-garantia-uruguay
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/doxepina-comprar-en-internet-comprar-sinequan-sin-receta-medica
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=77863&qa_1=topiramate-livraison-express-acheter-topiramate-pharmacie

Ojoqa19

(Yusos79, 2019.05.06 12:57)

http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/glipizide-generique-pas-cher-rapide-glipizide-en-ligne-suisse-pas
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/wo-sie-hochwertige-bimatoprost-bestellen-k-nnen
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/isosorbide-dinitrate-10-mg-sur-le-net-bas-prix-commander-sans
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/allopurinol-100mg-online-kaufen-rezeptfrei-schweiz
http://foodtube.net/profiles/blogs/coumadin-como-puedo-comprar-urgente-chile
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-flamir-adapalene-bon-marche-site-fiable-acheter
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=31922&qa_1=simvastatin-comprar-farmacia-comprar
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-anaus-sildenafil-citrate
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/acheter-du-vrai-viagra-pas-cher-viagra-moins-cher-bordeaux
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/site-pour-achat-vasogard-cilostazol-100-mg-forum-achat-vasogard
http://www.facecool.com/profiles/blogs/alendronato-como-puedo-comprar-sin-receta-fiable-us-comprar
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/wie-kann-man-adalat-nifedipin-20mg-ohne-rezept-sicher-kaufen
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-antidiab-glipizide-sin
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/buy-neurium-25-mg-cheap-where-to-order-lamotrigine-fast-delivery
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35800&qa_1=comprar-fluconazole-receita-online-rep%C3%BAblica-federativa
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/avodart-0-5-mg-como-comprar-urgente-puerto-rico-comprar
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-en-ligne-azelastine-pas-cher-livraison-rapide-astelin
http://property.ning.com/profiles/blogs/order-ereva-150mg-can-i-order-sildenafil-citrate-in-trusted
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=33728&qa_1=chiclida-meclizine-commander-meclizine
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/sildenafil-duloxetine-order-safely-where-to-buy-malegra-dxt-cheap
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-erec-sildenafil-citrate-sin-receta
http://brooklynne.net/profiles/blogs/inderal-40mg-puedo-comprar-en-farmacia-online
http://i-m-a-d-e.org/qa/17128/meclizina-comprar-farmacia-estado-plurinacional-bolivia
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/daonil-glyburide-1-25-mg-donde-comprar-online
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/sumycin-tetracycline-comprar-gen-rico-envio-rapido-pela-net

Udahi07

(Xukeh45, 2019.05.06 07:32)

http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/online-apotheke-wo-generika-avanafil-dapoxetin-extra-super-avana http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-parotur-paroxetine-20-mg-pre http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/order-discount-indomethacin-75mg-online-cheap-generic http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-clamoxyl-500-mg-bas-prix-rapide-clamoxyl http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-clonidina-0-15-mg-sin-receta-y http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/nevirapin-200mg-online-kaufen-rezeptfrei-schweiz-viramune-kaufen http://www.facecool.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-super-p-force-100-60-mg-kaufen-und-mit-mastercard http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-prometax-rivastigimine-sin-receta-r-pido-espa-a http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-flavoxato-sin-receta-fiable-panam http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-calcitriol-rocaltrol-0-25mg-gen-rico-com http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nortriptilina-urgente-puerto-rico http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-prochlorperazine-5-mg-sin-receta-en-l-nea-espa-a http://property.ning.com/profiles/blogs/order-discount-axotide-nebules-0-5-0-05-mg-buy-axotide-nebules-ad http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/mirtazapina-como-posso-comprar-gen-rico-de-confianza-on-line-rep http://whazzup-u.com/profiles/blogs/sildenafilo-tadalafil-100-20-mg-comprar-sin-receta-en-farmacia http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/avanafil-50mg-sur-internet-moins-cher-commander-o-acheter-du http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-xeloda-500-mg-prix-du-xeloda-en-belgique http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/allergodil-azelastine-10-mg-acheter-allergodil-en-vente http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/amantadin-100mg-bestellen-rezeptfrei-online-schweizerische http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-cyclogal-env-o-gratis-chile-comprar http://flutes.ning.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-generische-claromycin-clarithromycin-schnelle http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/rivastigmin-6-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-urgente-us http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/caverta-sildenafil-citrate-en-ligne-baisse-prix-commander-sans http://whazzup-u.com/profiles/blogs/colospa-135mg-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-panam-comprar http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/domperidone-10mg-commander-moins-cher-achat-motilium-generique-en http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/zidovudine-100mg-generique-sur-le-net-acheter-site-fiable-acheter http://movsam.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-amoxicillin-y-clavulanate-500-125-mg-sin

Ugipe20

(Elemo67, 2019.05.06 00:19)

http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bimat-bimatoprost-3mg-con
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/seler-sildenafil-citrate-130-mg-donde-puedo-comprar-al-mejor
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bupropione-sin-receta-buen
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-hepil-sin-receta-pago-mastercard-ecuador-comprar
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/89/15827/venlafaxina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-aprobada-estados-u
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/synalis-bas-prix-sur-internet-achat-de-synalis-au-quebec
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-como-comprar-gen-rico-melhor-pre-o
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-nifedipina-pago-mastercard
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-aciclovir-200-mg-ahora
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amitriptilina-10-mg-buen-precio
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/losartan-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-todo-en-medicinas
http://www.facecool.com/profiles/blogs/je-veux-acheter-dapoxetine-dapoxetine-prix-avec-ordonnance
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-cetirizina-zyrtec-gen-rico-sem-receita-rep
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/kaufen-sie-nitrofurantoin-monohydrate-jetzt-ohne-rezept-macrobid
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/acheter-trepol-130-mg-en-ligne-prix-sildenafil-citrate
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-desloratadina-5-mg-en-internet-chile-comprar
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/cupid-buy-online-how-to-order-sildenafil-citrate-quick-shipping
http://property.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ikolis-tadalafil-20mg-sin-receta-r-pido
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-gedena-sin-receta-con
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/87621
http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clindamycin-300mg-pago-visa-comprar
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/azarek-azathioprin-wie-man-schnelle-lieferung-kauft-azathioprin
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34064&qa_1=commander-carbamazepine-generique-fiable-tegretol-pharmacie
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/chloroquine-500-mg-comprar-al-mejor-precio-ecuador-comprar-aralen
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-allegra-fexofenadine-sin-receta
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=33819&qa_1=vigrex-sildenafil-citrate-ecuador

Fiwuh52

(Uyofo31, 2019.05.05 18:53)

http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-amlodipine-sin-receta-env-o-urgente http://www.facecool.com/profiles/blogs/purchase-generic-revathio-120-mg-online-where-can-i-order http://property.ning.com/profiles/blogs/order-amtim-10mg-cheapest-amtim-online-no-prescription http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/valparin-valproic-acid-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/cheap-filda-10-mg-order-online-how-often-can-i-buy-filda http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-methocarbamol-500mg-robaxin-pharmacie-sans http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/azelastine-5-mg-sans-ordonnance-azelastine-5-luxembourg-achat http://whazzup-u.com/profiles/blogs/urihexal-livraison-rapide-bon-prix-acheter-du-urihexal-en-canada http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/comprar-poxet-30-mg-sin-receta-r-pido-ecuador-comprar-poxet-con http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/213881 http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-plan-b-r-pido-espa-a-comprar-plan-b-receta http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tamsulosina-0-2mg-pago-mastercard http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-etoricoxib-60mg-peut-on-acheter-arcoxia http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/bicalutamid-bicalutamide-50-mg-livraison-gratuit-bas-prix-acheter http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-trileptal-oxcarbazepine-300-mg-sin http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-synalis-20mg-online-synalis-online-purchase-australia http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/leflunomide-o-commander-acheter-arava-20-en-ligne-belgique http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/dydrogesterone-en-ligne-bon-prix-site-fiable-achat-de-duphaston http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/391766 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-olprezide-olmesartan-bas-prix-site-francais http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/low-price-dali-40-mg-order-online-how-to-order-tadalafil

Xaxup09

(Kuwuh95, 2019.05.05 11:22)

http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-adalat-de-calidad-per-comprar-nifedipine http://whazzup-u.com/profiles/blogs/adapaleno-15mg-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada-us http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/eulexine-flutamide-generique-en-ligne-au-rabais-paiement http://wu-world.com/profiles/blogs/furosemida-100-mg-comprar-sin-receta-en-l-nea-estados-unidos http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-venlafaxina-sin-receta-r-pido-comprar http://korsika.ning.com/profiles/blogs/achat-calcium-acetate-667-mg-en-ligne-moins-cher-phoslo-ligne http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-isosorbida-de-confianza-reino-de http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-salbutamol-4-mg-r-pido-usa-ventolin-compra-online http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/metoprolol-50-mg-sur-le-net-acheter-metoprolol-prix-50 http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-hydrochlorothiazide-sans-ordonnance-vente http://www.prds66.fr/profiles/blogs/digoxine-au-rabais-site-fiable-acheter-digoxine-0-25-en http://wu-world.com/profiles/blogs/o-commander-du-uractonum-spironolactone-en-ligne-o-acheter-du http://ggwadvice.com//index.php?qa=68197&qa_1=c%C3%B3mo-realizar-pedido-risperdal-risperidone-farmacia-online http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/achat-de-havante-sur-le-net-pas-cher-site-fiable-havante-moins http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/commander-bigfun-36-40-mg-generique-baisse-prix-site-fiable http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-celeste-tadalafil-bon-prix-acheter-celeste-fiable http://whazzup-u.com/profiles/blogs/virnagza-fort-tadalafil-20-mg-como-comprar-env-o-r-pido-ecuador http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/desloratadine-5-mg-moins-cher-et-securise-desloratadine-pour http://flutes.ning.com/profiles/blogs/atovin-atorvastatin-comprar-sin-receta-env-o-libre-dominicana https://phamvanhung.name.vn/qa/1122/realizar-bimatoprost-garantia-estados-bimatoprost-farmacias http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/generique-cialis-20-mg-achat-o-acheter-cialis-pas-cher http://whazzup-u.com/profiles/blogs/gabapentina-400mg-comprar-en-farmacia-online-con-env-o-gratis http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-tizanidine-2-mg-baisse-prix-acheter-tizanidine-4 http://socialchangesa.com/blogs/post/87417 http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/mebeverina-135mg-comprar-en-una-farmacia-online-fiable-chile http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/furazolidona-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-garantia-usa

Xefun24

(Vekuv15, 2019.05.05 06:04)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ondansetron-8-mg-comprar-en-farmacia-online-fiable-espa-a-comprar
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/nitrofurantoin-monohydrate-100-mg-pharmacie-avec-mastercard
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/ich-kann-generisches-terbinafin-250-mg-ohne-rezept-kaufen
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/79/17211/propecia-5mg-comprar-con-garantia-peru
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viagra-gen-rico-frete-gr-tis-na-internet
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/progesterone-200mg-comprar-en-una-farmacia-online-certificada
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/hidroclorotiazida-25-mg-comprar-en-una-farmacia-online-segura
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-ivermectina-3mg-al-mejor-precio
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=279354&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-metaxalonum-metaxalone
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/cetirizine-5-mg-baisse-prix-securise-meilleur-achat-cetirizine
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/naltrexone-50-mg-sans-ordonnance-acheter-sur-internet-securise
http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tretinoin-sin-receta-mas-barato-us
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/commander-vilas-en-ligne-bon-marche-site-fiable-tadalafil
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-docfurose-sin-receta-de
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-atenolol-sin-receta-online-espa-a-tenormin-25-mg
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-exerdya-tadalafil-60-mg-sin-receta-en-internet


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Következő »